Samorządy będą mogły lepiej przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza. Przyjęta w środę wieczorem przez Sejm nowelizacja Prawa ochrony środowiska przewiduje m.in., że sejmik województwa będzie mógł wprowadzić ograniczenia lub zakazy używania np. przestarzałych instalacji i urządzeń.

Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie co przekłada się na wysoką liczbę zachorowań, w tym nowotworów płuc. Ustawa antysmogowa ma umożliwić samorządom ograniczanie negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych. W konsekwencji zmniejszyć ma się zanieczyszczenie i poprawić jakość powietrza. Zgodnie z nowelizacją, w uchwale zostaną określone granice obszaru objętego ograniczeniami lub zakazami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych, parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą i organów administracji.

Czytaj także >>> Polski Alarm Smogowy ogłoszony

Ustawa doprecyzowuje też przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanych instalacji lub instalacji zmienianych w sposób istotny. Zmiany dotyczą przede wszystkim prowadzenia tzw. postępowania kompensacyjnego. Zgodnie z zasadami kompensacji uzyskanie pozwolenia na emisję do powietrza na obszarze, na którym przekroczone są standardy jakości powietrza, jest możliwe wyłącznie poprzez ograniczenie emisji z innych instalacji wymagających pozwolenia. Nie ma natomiast możliwości przeprowadzenia tego postępowania w przypadku, gdy na danym obszarze brak innych instalacji wymagających takiego pozwolenia, a zła jakość powietrza jest spowodowana tzw. niską emisją, czyli zanieczyszczeniami pochodzącymi z lokalnych kotłowni i domowych pieców.

Czytaj także >>> NIK: mamy najgorsze powietrze w Unii!

Nowelizacja uelastycznia mechanizm kompensacji, by był on możliwy także przez ograniczenie emisji od osób fizycznych. Chodzi np. o sytuację, gdy firma podłącza prywatne domy do kolektora i w ten sposób zmniejsza emisję oraz ma możliwość lokalizacji swojej inwestycji. W zakresie ochrony przed hałasem nowelizacja zakłada m.in., że tereny będą obejmowane ochroną akustyczną z chwilą ich faktycznego zagospodarowania. Obecne uregulowania zobowiązują do ochrony przed hałasem już tereny przeznaczone pod określony typ zabudowy.

Nowelizacja zostanie teraz przesłana do Senatu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj