We wtorek w Poznaniu rozpoczyna się, organizowana przez Abrys, konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Prelekcje i spotkania potrwają do czwartku, 7 lutego. Wśród nich znajdzie się debata o propozycjach producentów opakowań w kontekście gospodarowania odpadami i ewentualnego wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań.

We wtorek, 5 lutego konferencję rozpoczną sesja i prezentacje poświęcone gospodarce obiegu zamkniętego. Podczas panelu specjaliści będą dyskutować o GOZ jako wyznaczniku rozwoju recyklingu.

Słuchacze poznają m.in. plany Parlamentu Europejskiego oraz oceny specjalistów w zakresie stopnia zaawansowania polskich rozwiązań na tle tych wdrażanych przez inne europejskie kraje.

ROP przedmiotem dyskusji

Uczestnicy drugiej wtorkowej sesji zajmą się problemami związanymi z zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych, w tym kwestii rozszerzonej odpowiedzialności ich producentów. Od dłuższego czasu przedstawiciele branży gospodarki odpadami postulują wdrożenie tego rozwiązania, spotykają się w tej sprawie z choćby przedstawicielami Ministerstwa Środowiska.

O ile gospodarujący odpadami uważają, że ewentualne wprowadzenie ROP jest odpowiedzią na problemy z finansowaniem systemu, o tyle dla producentów opakowań wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami. Dyskusja nie będzie łatwa, ale stanie się też okazją do podsumowania kilku lat prac i inicjatyw podejmowanych w celu naprawy systemu odzysku i recyklingu opakowań.

Temat zostanie poruszony również podczas środowego ringu (rozpocznie o godz. 11:55), w czasie którego przedstawiciele recyklerów, organizacji odzysku opakowań, związku pracodawców przemysłu opakowań, Krajowej Izby Gospodarczej i zakładów zagospodarowania odpadów postarają się wskazać zakres odpowiedzialności, jaka powinna spoczywać na przedsiębiorcach wprowadzających opakowania na rynek, w tym ich odpowiedzialności finansowej za recykling.

Będą rozmawiać również o bezpieczeństwie systemu – nadzorze, monitoringu i kontroli rynku oraz perspektywie czasowej wprowadzania ewentualnych zmian.

Biorecykling na zakończenie

Środowa sesja „Selektywna zbiórka odpadów i biorecykling” zostanie poświęcona m.in. pozyskiwaniu energii z odpadów w świetle obowiązujących uwarunkowań prawnych i energetycznych.

Paneliści omówią też rolę, jaką dla założeń związanych z GOZ odgrywać zbiórka odpadów biodegradowalnych. Porozmawiają o przyczynach, wymaganiach i sprawdzonych rozwiązaniach z zakresu biorecyklingu. Zainteresowani wysłuchają też przedstawicieli producentów niektórych w tych rozwiązań oraz praktyków z zakładów zagospodarowania odpadami.

Poznańską konferencję zakończy wyjazd studyjny do biogazowni w Berlinie.

Czytaj więcej

Skomentuj