Główny Urząd Statystyczny udostępnił na swojej stronie internetowej publikację “Infrastruktura komunalna w 2010 roku”. Jest w niej m.in. fragment dotyczący selektywnej zbiórki odpadów.

W 2010 roku selektywna zbiórka odpadów była prowadzona w 2 369 gminach, w tym odpady biodegradowalne były zbierane już w 939 gminach, a zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 1 113 gminach (w 2009 roku odpowiednio w 859 i 1 031 gminach). Na terenie 110 gmin nie była prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych (w 2009 roku na terenie 147 gmin).

Najwięcej (69,4%) zebranych selektywnie odpadów komunalnych pochodziło z gospodarstw domowych (głównie odpady szklane). Odpady zebrane selektywnie z jednostek handlu, małego biznesu, biur i instytucji (głównie papier) stanowiły 17,0%. Odpady z usług komunalnych (głównie odpady biodegradowalne) to 13,6% ilości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny. W roku poprzednim było to odpowiednio 68,8%, 17,6% i 13,6%.

Udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych wzrósł z 7,8% w roku 2009 do 8,6% w roku 2010. Całkowita waga zebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 789 tys. ton w roku 2009 do około 860 tys. ton w roku 2010.

W 2010 r. zebrano selektywnie z przeznaczeniem na recykling 215,9 tys. ton szkła (25,1% ogółu odpadów zebranych selektywnie). Ilość zebranego selektywnie papieru i tektury wyniosła 169,9 tys. ton (19,8%). Ilość zebranych odpadów biodegradowalnych kształtowała się na poziomie 181,3 tys. ton (21,1%), a tworzyw sztucznych wyniosła 124,0 tys. ton (14,4%). Biorąc pod uwagę najpowszechniej poddawane recyklingowi surowce, ilość zebranego selektywnie szkła wzrosła od roku 2009 o 8,1%, ilość papieru i tektury wzrosła o 12,5%, a tworzyw sztucznych o 23,4%. W 2010 roku zebrano około 17,4 tys. ton odpadów metali tj. o 22,3% więcej niż w roku 2009.

źródło: www.stat.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj