Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. w konsorcjum z Prokom Sp. z o.o. podpisało z gminą Otwock umowę w sprawie zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej.

Zakres prac przewiduje zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie do eksploatacji kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i przewodów tłoczonych wraz pompowniami oraz przyłączami, a także modernizację kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni.

W ramach konsorcjum Pol-Aqua będzie odpowiedzialna za wybudowanie sieci, a Prokom – za prace projektowe. Wartość kontraktu wyniesie 105,6 mln zł. Termin ukończenia robót został ustalony na 15 listopada 2009 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj