Minister środowiska Jan Szyszko poinformował, że Polska zakończyła wyznaczanie sieci Natura 2000. Nasz kraj zobowiązał się do tego w Traktacie Akcesyjnym. Obszary chronione pod względem przyrodniczym obejmują 18,5 proc. kraju.

Jan Szyszko przedstawiając informację rządu na temat realizacji w Polsce programu Natura 2000 zaznaczył, że proces inwentaryzacji trwa i mogą następować jeszcze pewne korekty.

W lipcu rząd zaakceptował przedłożony przez ministra środowiska stan realizacji Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce wraz z listą nowo proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz listą nowo proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków.źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj