We Wrocławiu trwa trzydniowa XXII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Eksploatacja i rekultywacja bezpiecznych składowisk odpadów”.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami i stosowanie innych niż składowanie sposobów ich unieszkodliwiania powodują, iż ilość trafiających na składowiska odpadów będzie maleć. Jednakże składowiska nadal są i będą nieodłącznym elementem systemu gospodarki odpadami. Ich prawidłowa eksploatacja i rekultywacja powinny więc być traktowane na równi z budową instalacji MBP czy zakładów termicznego przekształcania odpadów.

Tematyka kolejnej, organizowanej przez ABRYS od lat konferencji „składowiskowej” oscylować będzie tym razem wokół roli składowisk w nowym systemie gospodarowania odpadami, który powstał wraz z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podczas obrad szczególną uwagę poświęcona zostanie zmianom w prawie i ich skutkom dla składowania odpadów. Drugi dzień spotkania niemal w całości dedykowany będzie zamykaniu i rekultywacji składowisk, a także przyszłości tego typu obiektów.

– Prawo krajowe, w tym ustawa o odpadach oraz zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktami wykonawczymi, także planowanymi, ma znaczący wpływ na sposób lokalizacji, projektowania, eksploatacji i zamykania składowisk odpadów. Wprowadzone zmiany w prawie spowodowały, że konieczna jest regionalizacja systemów gospodarki odpadami komunalnym, a istniejące składowiska (po modernizacji i/lub dostosowaniu) staną się instalacjami regionalnymi bądź zastępczymi lub będą zamykane  i rekultywowane – mówi dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej, przewodniczący rady programowej konferencji.

Ważnym elementem konferencji jest wyjazd techniczny do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w miejscowości Gać. Zakład, który początkowo prowadził tylko unieszkodliwianie odpadów komunalnych poprzez składowanie, jest obecnie w trakcie modernizacji, a jej efektem ma być do powstanie nowoczesnego regionalnego zakładu gospodarowania odpadami.

Program konferencji


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj