Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Rachocinie została ukończona. Będzie on odbierał oraz unieszkodliwiał odpady z terenu północno-zachodniego Mazowsza.

Inwestycja otrzymała ponad 11 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zakład Gospodarki Odpadami powstał na bazie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Rachocinie. Dzięki inwestycji zmniejszy się ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu, zmieni się sposób ich unieszkodliwiania, a system selektywnej zbiórki odpadów obejmie swym zasięgiem większy obszar. Zwiększy się także możliwość realizacji programów oczyszczenia północno-zachodniego Mazowsza z azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W ramach projektu zbudowane zostały: kwatera przeznaczona do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, linia sortowania odpadów oraz dwie kwatery do składowania odpadów inertnych. Będą tam trafiały odpady po zamknięciu i zrekultywowaniu eksploatowanych obecnie kwater. Przebudowana została także infrastruktura towarzysząca.

Tytuł projektu: Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-zachodniego Mazowsze poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła
Wartość projektu: 16 355 329,19 zł
Kwota dofinansowania: 11 119 275,21 zł
Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj