Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pożyczy kwotę 4 mln 875 tys. zł na montaż układu wysokosprawnej kogeneracji do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” w Wysokiem Mazowieckiem.

Oprocentowanie pożyczki ustalono na 3 %, a jej spłata ma nastąpić w 27 ratach, do końca 2018 roku. Dofinansowanie było możliwe dzięki pozyskaniu środków przez WFOŚiGW w Białymstoku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po podpisaniu umowy na „Budowę, rozbudowę lub modernizację OZE lub źródeł wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa podlaskiego".

Za pozyskane dofinansowanie beneficjent zakupi i zamontuje w zakładzie cztery agregaty kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym o łącznej mocy elektrycznej 1,604 MWe i łącznej mocy cieplnej 2,196 MWt. Biorąc pod uwagę fakt zużywania przez zakład mleczarski dużych ilości energii elektrycznej i ciepła technicznego, montaż agregatów jest wysoce efektywny. Dzięki tej technologii uzyskuje się 54,6 % użytecznej energii cieplnej, 38,1 % to elektryczność w czystej postaci, a jedynie 7,3 % stanowią straty energetyczne. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zwiększenia produkcji energii elektrycznej o ok. 12.001,50 MWh/rok oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w ilości 12.520,97 Mg/rok.

Wartość całej inwestycji wynosi 6,5 mln zł, a otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku dofinansowanie pozwoli pokryć koszty przedsięwzięcia w 75 %. Wykonanie zadania zaplanowano na koniec maja br., a osiągnięcie efektu ekologicznego beneficjent zobowiązał się udokumentować do 31 maja 2012 roku.

źródło: wfosigw.bialystok.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj