Nowe wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków – to przedsięwzięcia, którymi może się pochwalić gmina Skórzec (pow. siedlecki).

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach RPO WM 2007-2013 powstała nowa sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach: Czerniejew, Ozorów, Gołąbek, Nowaki, Żelków, Skórzec oraz oczyszczalnia ścieków w Żelkowie. Dostęp do infrastruktury wodno-ściekowej uzyskało ponad 2100 mieszkańców. Zlikwidowanych zostało 500 szamb indywidualnych, których nieszczelność często wpływała na wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła przeszło 17,8 mln zł, a wsparcie z UE to ponad 11,6 mln zł. Rozbudowana została także oczyszczalnia ścieków w Skórcu oraz stacja zlewcza i węzły: biologiczny, mechaniczny i gospodarki osadami. Pozwoliło to zwiększyć jej przepustowość do 400 m³/dobę.

W Żelkowie natomiast powstała nowa kontenerowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 150 m³/dobę. W jej skład wchodzi osadnik wstępny trzykomorowy oraz zanurzone złoże biologiczne (usuwanie azotu i fosforu). W celu dalszej przeróbki odwodniony osad będzie transportowany do oczyszczalni w Skórcu. Dzięki tej inwestycji gospodarka ściekowa w gminie Skórzec jest realizowana przez sieć kanalizacyjną doprowadzającą ścieki do głównej oczyszczalni ścieków w Skórcu oraz oczyszczalni kontenerowej w Żelkowie. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rowu Skórczyk, a nim do rzeki Kostrzyń.

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj