Prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka wraz ze współpracownikami i przyrodnikami z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” zamontowali na dachu biurowca NFOŚiGW skrzynki lęgowe dla ptaków.

– W chwili obecnej montujemy 17 skrzynek lęgowych dla takich ptaków jak: jerzyk, wróbel, mazurek, szpak, sikora bogatka na jednym z trzech budynków NFOŚiGW – mówi Andrzej Muter, kierownik Wydziału Ochrony Przyrody w NFOŚiGW. – Jeszcze w bieżącym roku planujemy montaż podobnych zestawów budek na pozostałych budynkach NFOŚiGW. W planach na następne lata mamy także monitoring sukcesu lęgowego ptaków zasiedlających nasze budki, co pozwoli na informowanie na stronie internetowej, kto skorzystał z nowego domu na naszym dachu i jakiego potomstwa się „dochowaliśmy”. Rozważamy także możliwość wykorzystania mini-kamer internetowych, które na bieżąco pokazywałyby co dzieje się w którejś z naszych budek.

Jak pisze w ulotce Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Ptaki w budynkach” prof. Maciej Luniak z Muzeum Zoologii PAN „ptaki zakładały sobie w budynkach gniazda „od zawsze” i to ich sąsiedztwo z nami nie budziło dotąd istotnych kontrowersji. Dopiero od niedawna, wobec wzmożonej modernizacji budownictwa, stało się ono problemem angażującym zarówno budowniczych i zarządców domów, jak też instytucje powołane do ochrony środowiska, a również opinię społeczną. (…) zastosowanie skrzynek lęgowych może zrekompensować utratę miejsc w budynkach, można też w ten sposób „zapraszać” wybrane gatunki ptaków, np. jeśli ktoś chce mieć przy oknie jerzyka lub szpaka”.

– Zapraszamy ptaki na nasz dach – mówi prezes Jan Rączka. – Nawet, jeśli dla niektórych gatunków jest już za późno na wychowanie w nich pisklaków, to będą mogły w nich nocować od zaraz. Za rok – jak się zadomowią – będziemy się cieszyć z nowego pokolenia skrzydlatych mieszkańców Funduszu. Jest to ładna alegoria naszej pracy – zmieniamy dzisiaj z myślą o jutrze.


Prezes Jan Rączka przy pracy

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj