Niespełna połowa Polaków nie segreguje śmieci, bo nie wie do jakiego worka wrzucać określone odpady. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie oznaczeń w kolorach odpowiadających pojemnikom na opakowaniach produktów, które potem wyrzucamy do śmieci.

Kluczem do skutecznego recyklingu odpadów jest ich właściwa segregacja u źródła. Niestety spora część społeczeństwa przyznaje, że nie prowadzi selektywnej zbiórki w swoich domach. W wielu przypadkach ma to związek z brakiem dostatecznej wiedzy na temat tego, jaki rodzaj odpadu ma trafiać do jakiego koloru worka czy pojemnika. Tymczasem rozwiązanie łamigłówki zdaje się być niezwykle proste.

Brak jasnej informacji

40 proc. Polaków przyznaje, że nie segreguje odpadów w domu ani poza nim – wynika z niedawnych badań fundacji ProKarton. Respondenci wskazują też, że nie zwracają większej uwagi na to, do jakiego pojemnika trafiają ich zużyte kartony po napojach. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 31 proc. badanych.

Eksperci wskazują, że sytuację odwróciłaby właściwe prowadzona kampania edukacyjna.
– Polacy w odpowiedzi na pytanie, co zachęciłoby ich do segregowania zużytych kartonów po mleku i sokach, w pierwszej kolejności wymienili jasną informację, do jakiego pojemnika powinny trafiać poszczególne odpady – wskazuje Jan Jasiński z Fundacji ProKarton, dodając, że mówimy tu o 36 proc. badanych.

Aż 40 proc. Polaków przyznaje, że nie segreguje odpadów [INFOGRAFIKA]

Naprzeciw potrzebom wynikającym z niedoinformowania społeczeństwa wchodzi Fundacja Nasza Ziemia, której pomysł na zażegnanie problemu wydaje się prostym i skutecznym rozwiązaniem. Fundacja proponuje oznaczenie opakowań kolorami odpowiadającymi kolorom pojemników, do których konsumenci kierowaliby swoje śmieci.

Mała – wielka zmiana

W liście skierowanym do ministra środowiska proponuje się “wpisanie do odpowiedniej ustawy obowiązku oznaczania opakowań kolorem – takim, do jakiego koloru pojemnika dane opakowanie konsument powinien wrzucić”. Natomiast producentów opakowań zachęca do dobrowolnego oznaczania opakowań właściwym kolorem, co byłoby z jednoznacznym wyrazem “autentycznego zaangażowania i odpowiedzialności” za to, co dzieje się z odpadami.

– Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych wątpliwości konsumentów przy pojemnikach do segregacji odpadów oraz pozytywnie wpłynie na ilość i jakość zbieranych odpadów. Patrząc praktycznie na takie oznakowanie – może to być np. wymagany prawem symbol surowca we właściwym kolorze, plamka koloru lub w przypadku monochromatycznych nadruków informacja z nazwą koloru („Wrzuć do żółtego pojemnika”) – czytamy w apelu.

Przypomnijmy, ze unijne regulacje zawarte w pakiecie odpadowym gospodarki obiegu zamkniętego nakładają na Polskę obowiązek recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia w ilości 65 proc. do roku 2035.

Petycję można podpisać pod tym adresem.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Kompleksowe rozwiązanie związane z oznakowaniem na opakowaniu proponuje Koalicja 5 frakcji, od ponad roku wdrażająca już pomysł. Fundacja Nasza Ziemia jest w Koalicji i chyba też promuje system oznakowań…

Skomentuj