Prawie 79 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymają projekty realizowane w województwie śląskim z zakresu wspierania efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu.

Dla poddziałania 1.7.1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wybrał pięć projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 10,4 mln zł. To głównie termomodernizacje budynków i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w Tarnowskich Górach, Piekarach Śląskich i Myszkowie.

Tutaj lista dofinansowanych projektów.

Spośród czterech wybranych projektów w poddziałaniu 1.7.2, najwięcej warta jest inwestycja spółki Veolia Południe w Tarnowskich Górach, która zamierza podłączać do rozbudwywanej sieci obiekty korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym. Inwestycja warta ponad 26,7 mln zł otrzymała ponad 13,2 mln zł wsparcia.

Lista projektów które otrzymały dofinansowanie (w sumie 35,8 mln zł) dostępna jest tutaj.

W ramach działania 1.7.3 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu i Przedsiębiorstwo Komunalne Therma z Bielsko-Białej dostaną w sumie ponad 32,5 mln zł na swoje inwestycje. Bytomski PEC chce za prawie 100 mln zł zmodernizować ciepłownię Radzionków. Dofinansowanie do tej inwestycji to 31,7 mln zł. 818 tys. zł Therma otrzyma na podłączenie użytkowników do sieci ciepłowniczej.

Źródło: pois.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj