W Olsztynie powstał budynek, który ogrzewany i klimatyzowany jest energią słoneczną.

Do tej pory kolektory słoneczne najczęściej były wykorzystywane jedynie do podgrzewania wody użytkowej lub wspomagania centralnego ogrzewania. Zastosowany system w budynku przy ul. Lubelskiej 29 pozwala kompleksowo ogrzewać pomieszczenia w okresie zimy oraz klimatyzować je w okresie letnim. Do przekazania ciepła zastosowano ogrzewanie podłogowe, jak również nadmuchowe z wykorzystaniem gruntownego wymiennika ciepła i rekuperatora, który służy do odzyskiwania ciepła z wydalanego powietrza.

– Emitowana każdego dnia energia słoneczna jest przechwytywana przez próżniowe kolektory słoneczne i przekazywane do dwóch zbiorników: roboczego i akumulacyjnego – wyjaśnia Krzysztof Kawczyński, prezes firmy „Mazurek”, w budynku której zastosowano ten system. – Z nich energia dostarczana jest do pomieszczeń biurowych i warsztatowych w zależności od potrzeb. W tych zbiornikach podgrzewana jest też woda użytkowa – dodaje.

W budynku zastosowano kolektory próżniowe. – Próżniowy jest w bardzo małym stopniu uzależniony od temperatury zewnętrznej, ponieważ próżnia otaczająca absorber umożliwia oddanie zaabsorbowanego ciepła i co ważne w całości przekazuje je do instalacji – wyjaśnia Krzysztof Kawczyński. – Tu sprawność zależy tylko i wyłącznie od natężenia promieniowania, a nie od temperatury zewnętrznej jak bywa to w przypadku kolektorów płaskich.

Dodatkowo konstrukcja kolektorów słonecznych umożliwia bardzo efektywne wychwytywanie promieniowania rozproszonego, co jest szczególnie ważne podczas pochmurnego dnia. Jak wskazują dane średnia temperatura absorbera w dzień pochmurny sięga nawet 40 stopni Celsjusza, przy czym trzeba dodać, że w takich warunkach kolektory płaskie nie pracują w ogóle.

Żywotność takiej instalacji przewidziana jest na 20-25 lat, a jej koszty zwracają się w zależności od wielkości po 8-10 latach.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj