Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydowała o przyznaniu Gminie Opatów preferencyjnej pożyczki do kwoty 1 mln 269 tys. zł na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizowanego w tej gminie II etapu programu ograniczenia niskiej emisji.

Pozwoli to na udzielenie właścicielom 125 budynków dotacji na wymianę starych węglowych pieców na proekologiczne źródła ciepła oraz wykonanie 41 instalacji solarnych. Dzięki temu roczne koszty ogrzewania pojedynczego budynku ulegną zmniejszeniu o ponad tysiąc złotych. Efektem ekologicznym wymiany starych kotłowni będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery: pyłu rocznie o ok.13 tys. kg, dwutlenku siarki o 10 tys. kg i tlenków węgla o 16 tys. kg.

W 2002 roku WFOSiGW w Katowicach – jako pierwszy w kraju zainicjował wdrażanie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Dzięki temu gminy z terenu województwa śląskiego po opracowaniu obszarowego programu i zatwierdzeniu go przez Radę Gminy, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu, z przeznaczeniem na termomodernizację jednorodzinnych domów mieszkalnych. Pożyczka Funduszu przewiduje dofinansowanie do wysokości 60 procent kosztów całkowitego zadania. Maksymalna wysokość, udzielonych przez gminę indywidualnych dotacji na modernizację kotłowni, może wynosić do 7200 zł, a dla instalacji solarnych – 9000 zł.

W ciągu ośmiu lat z tego rodzaju wsparcia finansowego Funduszu skorzystało 50 gmin z województwa śląskiego. Za ok.270 mln zł w domach i gospodarstwach indywidualnych zlikwidowano blisko 20 tys. przestarzałych źródeł ciepła, zamontowano ponad 3 tysiące instalacji solarnych.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj