“Wzywamy polskich europarlamentarzystów, przedstawicieli w instytucjach UE oraz ugrupowania polityczne o podjęcie wszelkich działań przeciwko zaborczym planom Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej wobec polskich Lasów Państwowych” – zaapelowała “Solidarność” w przyjętym we wtorek stanowisku.

Podczas wtorkowego posiedzenia w Spale, Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” uchwaliła stanowisko ws. zmian w Traktacie europejskim odnośnie przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajów członkowskich do kompetencji wspólnych Unii Europejskiej.

Kompetencja krajowe czy dzielone?

W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty.

NSZZ “Solidarność” w przyjętym stanowisku podkreślił, że taka zmiana oznacza w praktyce utratę niezwykle cennego bogactwa, budującego silną pozycję Polski, polskiej gospodarki i służącemu polskiemu społeczeństwu.

Żądają przeciwstawienia się planowanym zmianom

“Żądamy, aby polskie władze zdecydowanie przeciwstawiły się tym planom, włącznie z ewentualnym wetem zmian w Traktacie UE. Wzywamy wszystkich polskich europarlamentarzystów, wszystkich polskich przedstawicieli w instytucjach wspólnotowych Unii Europejskiej oraz wszystkie polskie ugrupowania polityczne o podjęcie wszelkich działań przeciwko zaborczym planom Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej wobec polskich Lasów Państwowych” – zaapelowano.

Szef NSZZ “Solidarność” Piotr Duda wyjaśnił, że Lasy Państwowe są dobrem narodowym wszystkich Polaków.

“To nie jest tylko to, że możemy w lesie odpocząć. To także bardzo ważna gałąź polskiej gospodarki, czyli przemysł meblarski, drzewny. Wiemy, o co gra Unia Europejska, że chce nasz przemysł meblarski, drzewny osłabić, bo jesteśmy największym w UE eksporterem na rynki zachodnie. Będziemy bronić polskich lasów” – zapewnił.

W swoim stanowisku związek przypomniał, że na mocy dotychczasowych zapisów Traktatu, UE nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, a więc leśnictwo pozostaje w kompetencjach krajowych.

“Od kilku lat legislacja unijna narusza tę zasadę, oddziaływując na leśnictwo poprzez akty prawne wydawane na różnych poziomach, począwszy od strategii o zachowaniu bioróżnorodności, strategii leśnej, prawie klimatycznym, aż po rozporządzenia np. już podjęte, dotyczące zapisów obejmujących leśnictwo w ramach LULUCF oraz planowane na 2023 rok, dotyczące odbudowy przyrody, czy sporządzania strategicznych planów leśnych oraz monitorowania lasów” – zaznaczono w dokumencie.

“Teraz Komisja Europejska wystąpiła oficjalnie o wpisanie leśnictwa, jako elementu kompetencji wspólnych UE. Lasy i gospodarka leśna to sektor przynoszący dochody, ale też wymagający nakładów, szczególnie, jeżeli gospodarka ma być prowadzona w sposób zrównoważony i trwały, zabezpieczający dostęp społeczeństwa do wielorakich funkcji i korzyści” – wskazano.

Obawiają się zwiększenia wylesień

W stanowisku zwrócono także uwagę, że “odejście od wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, przejściem na wyłączenie z działalności gospodarczej, doprowadzi do drastycznego zwiększenia wylesień poza Unią Europejską”. W związku z tym – jak zaznaczono – efekt globalny powierzchni leśnych zasobów ulegnie redukcji, a powstrzymanie zmian klimatycznych, będący celem UE wpłynie jedynie na pogorszenie gospodarki unijnej opartej na surowcu drzewnym.

“Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” podejmie wszelkie działania, zarówno na forum unijnym, jak i wobec polskich władz, aby przeciwstawić się tej grabieży i zachować dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki Lasy Państwowe zarządzane według zasady trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej” – podkreślono.

Art. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że kompetencje dzielone między UE a państwa członkowskie stosują się m.in. do takich głównych dziedzin, jak rynek wewnętrzny, transport i środowisko. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Parlamentu Europejskiego, unijne traktaty nie odnoszą się bezpośrednio do lasów, w związku z czym UE nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, który to obszar pozostaje głównie w kompetencji krajowej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj