Bezpieczeństwo energetyczne kraju i technologia – to czynniki, które według Polaków powinny być brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy elektrowni jądrowych – wynika z najnowszego badania TNS OBOP dla Instytutu Globalizacji. Polacy oczekują jak najszerszej debaty publicznej na tematy związane z rozwojem energetyki atomowej.

TNS OBOP, na zlecenie Instytutu Globalizacji, przeprowadził jedno z pierwszych badań dotyczących społecznego postrzegania projektu atomowego. Badanie było kolejnym etapem projektu „Atom dla Polski”. Sondaż przeprowadziła firma TNS OBOP metodą Omnimas w drugim tygodniu października 2010 r. na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

– Dla Polaków najważniejsza jest suwerenność energetyczna kraju – podsumowuje dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. – Dlatego przy wyborze dostawcy technologii, czynnik niezależności energetycznej Polski powinien być priorytetowy. Niezależność energetyczna jest zagwarantowana wtedy, kiedy źródła energii nie są podatne na zmienną sytuację polityczną w innych krajach, tak jak miało to miejsce w przypadku gazu ziemnego.” – dodał Tomasz Teluk.

Aż 66 proc. Polaków uważa, że suwerenność energetyczna powinna być priorytetem w rodzimym projekcie budowy elektrowni jądrowych. Tylko 15 proc. ankietowanych było odmiennego zdania i wskazało na koszty.
 
Według raportu „Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce” istnieje uzasadnione niebezpieczeństwo, że w przypadku powierzenia polskiego projektu atomowego jednej firmie, udział przedsiębiorstw energetycznych związanych z rządem obcego państwa w krajowym rynku energetycznym może wzrosnąć do poziomu szkodliwego dla konkurencji rynkowej i niezależności energetycznej państwa.

Ponadto 59 proc. Polaków uważa, że główne założenia projektu budowy elektrowni atomowych w Polsce powinny być przedmiotem debaty publicznej, a tylko 11 proc. było zdecydowanie przeciw. Co charakterystyczne, zwolennikami debaty publicznej są w szczególności mieszkańcy województw północnych i zachodnich, a więc tych które są najczęściej wymieniane jako lokalizacji pierwszej siłowni atomowej.

Polacy okazali się być podzieleni niemal po równo zapytani o to, czy jeden czy dwóch konkurencyjnych dostawców powinno być odpowiedzialnych za budowę dwóch pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce. 30 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat, 33 proc. wolałoby, aby elektrownie były wykonane konkurencyjnymi technologiami, natomiast 37 proc. Polaków opowiedziało się za powierzeniu budowy elektrowni jednemu wykonawcy. Jednak aż 54 proc. osób pracujących na stanowiskach kierowniczych i aż 66 proc. przedsiębiorców opowiedziało się przeciw tworzeniu z pobudek politycznych swoistego monopolu technologicznego w krajowej energetyce jądrowej.

Natomiast porównując kryteria terminowości i stosowanych technologii, Polacy uważają, że czynnik przewagi technologicznej powinien być decydujący przy wyborze wykonawcy elektrowni jądrowych w Polsce. Podczas, gdy 56 proc. Polaków uważa, że technologia powinna mieć decydujący wpływ przy wyborze dostawcy, tylko 24 proc. jest zdania, że ważniejszym kryterium jest terminowość ukończeniu projektu. 20 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Aż 62 proc. respondentów ocenia, że budowa elektrowni jądrowych przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski, a tylko 4 proc. pytanych zdecydowanie nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Co piąty Polak nie miał zdania na ten temat.

– Polacy nie boją się rozwoju energetyki atomowej, widzą jej zalety i wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Jednocześnie widać wyraźnie, że traktują ją jako narzędzie wzmacniana bezpieczeństwa energetycznego i chcą otrzymywać więcej informacji na ten temat, – stwierdził Tomasz Teluk. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj