Mieszkańcy Sopotu musza się przygotować na podwyżki opłat za odbiór odpadów. Jak tłumaczą władze miasta, to pierwsza podwyżka od sześciu lat, a wymusiła ją sytuacja na rynku odpadowym i rosnące koszty. Jedna osoba mieszkająca w Sopocie będzie za odbiór śmieci płacić 18 zł. Promocyjne opłaty dla rodzin wielodzietnych pozostaną bez zmian. Decyzję podejmą radni za tydzień.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące Sopocie zostały przyjęte w czerwcu 2013 r. Od tego czasu stawki opłaty nie zmieniły się. Mieszkańcy płacą nadal 14 zł na miesiąc.

Władze miasta tłumaczą jednak, że w ostatnich latach nastąpiły znaczne zmiany na rynku gospodarki odpadami. Wzrosły koszty transportu, koszty wynagrodzeń oraz koszty utylizacji odpadów i opłat środowiskowych a spadły ceny skupu makulatury, szkła i plastiku.

W roku 2019 nastąpił też wzrost opłaty środowiskowej, która ma wpływ na cenę utylizacji odpadów. W roku 2019 będzie 170 zł, a od 2020 r. ma wynieść 270 zł/tonę. Inne rosnące koszty są efektem ustawowego wymogu podniesienia płacy minimalnej, większymi kosztami zagospodarowania odpadów, rosnącymi kosztami utrzymania taboru i planem wymiany starych pojazdów na ekologiczne. Nastąpi też wprowadzenie kolejnej frakcji segregowanej, to znaczy bioodpadów.

Miasto zapowiedziała więc, że na najbliższej sesji rady miasta (28 marca) dyskutowane będzie podniesienie opłaty za odbiór śmieci z 14 na 18 zł (opłata ryczałtowa). W porównaniu do obecnie obowiązującej opłaty nowe stawki spowodują  wzrost kosztów ponoszonych przez gospodarstwo domowe średnio o ok. 29 proc. Ze zmiany opłat wyłączone będą rodziny wielodzietne (30 zł opłata ryczałtowa dla rodzin wielodzietnych).

Na terenie Sopotu mieszkańcy mają zapewniony bez ograniczeń odbiór odpadów zmieszanych i zielonych, wysegregowanych: makulatury, szkła i plastiku i opakowań wielomateriałowych. Miasto zapewnia też mieszkańcom pojemniki lub worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Z opłaty śmieciowej finansowane są działania edukacyjne oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – dzikie wysypiska.

W Sopocie opłaty za odbiór odpadów nalicza się w oparciu o metodę mieszaną – wodno-ryczałtową. Mieszkaniec płaci za odbiór odpadów proporcjonalnie do ilości zużytej wody. Taką formę przyjęto m.in. ze względu na dużą liczbę turystów przebywających w Sopocie w miesiącach letnich.

Stała opłata miesięczna za odbiór odpadów bez selektywnej zbiórki to 21 zł od gospodarstwa domowego. Dopłata wg ilości zużytej wody 5,25 zł za każdy rozpoczęty m³ powyżej 4 m³.

Niższa jest stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny i wynosi 14 zł od gospodarstwa domowego. Dopłata wg ilości zużytej wody 3,50 zł za każdy rozpoczęty m³ powyżej 4 m³. Zużycie wody oblicza się na podstawie średniego zużycia na podstawie rozliczonych odczytów za ostatnie 12 miesięcy z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Co to jest stawka wodno – ryczałtowa? Przecież to to samo co naliczenie od osoby. Tylko czy taki zapis jest zgodny z ustawą cpg? Skoro naliczenie jest od zużytej wody to dlaczego dla każdego został przyjęty ryczałt? Jakaś fikcja.

Skomentuj