Za 204 mln zł netto STRABAG wybuduje spalarnię odpadów w Olsztynie dla konsorcjum Doosan Heavy Industries and Construction oraz Dossan Lentjes. Do połowy 2023 r. powstać ma najnowocześniejszy obiekt tego typu na Warmii i Mazurach, który pozwoli na utylizację odpadów i odzysk energii.

Rozpoczęły się prace budowlane przy instalacji termicznego przekształcania odpadów, która pozwoli na odzyskiwanie energii wykorzystywanej następnie w miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie.

Strabag wybuduje dla Doosan Heavy Industries and Construction obiekty niezbędne do montażu instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Wybuduje również infrastrukturę towarzyszącą: drogi dojazdowe i chodniki i place. Powstaną stanowiska wyposażone w wagi samochodowe, miejsca do mycia i dezynfekcji kół, detektory substancji radioaktywnych, a teren całego zakładu zostanie ogrodzony. W szczytowym momencie na budowie, u wszystkich wykonawców, w prace będzie zaangażowanych od 800 do 1000 ludzi.

W skład nowej instalacji wchodzi blok energetyczny do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego z wysokosprawną kogeneracją oraz gazowa-olejowa kotłownia szczytowa. Produkować będzie ona ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców Olsztyna.

Jak podał Strabag, powstający zakład będzie pierwszym i jednocześnie najnowocześniejszym obiektem tego typu na Warmii i Mazurach, który pozwoli na utylizację odpadów, wraz odzyskiwaniem energii. Instalacja zastąpi obecnie wykorzystywane obiekty węglowe. Inwestycja powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno–Prywatnego.

Tematykę związaną z unieszkodliwianiem odpadów w jednoczesnym odzyskiem energii elektrycznej i ciepła poznać będzie można już niebawem – podczas 17. Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów, która w formule on-line odbędzie się 24-25 listopada br. Rejestracji na nią dokonać można TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj