Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie będzie przyjmować i utylizować odpady, które powstały w wyniku czerwcowych powodzi na Podkarpaciu.

Jak poinformowała spółka PGE Energia Ciepła, do której należy ITPOE, chodzi o odpady o kodzie 19 12 12, które powstały z przetworzenia odpadów popowodziowych.

„W wyniku podtopień i powodzi, które miały miejsce w ostatnich dniach czerwca, powstały odpady popowodziowe, których część zostanie poddana dalszemu przetworzeniu. Na skutek ich przetworzenia powstaną odpady nadające się do termicznego przekształcenia w instalacji ITPOE w Rzeszowie” – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że zamierza zawrzeć umowę na przyjęcie do 500 ton odpadów powstałych z przetworzenia odpadów popowodziowych.

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie dyr. Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie Paweł Majewski, działania spółki to reakcja na apel marszałka woj. podkarpackiego, aby pomóc gminom w usuwaniu odpadów, które powstały w wyniku powodzi.

„Jako producent oraz dostawca energii i ciepła dla Rzeszowa, a także odbiorca i utylizator odpadów angażujemy się w pomoc mieszkańcom regionu, zwłaszcza w tak trudnych chwilach, jak klęska powodzi, która dotknęła Podkarpacie. Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest niezwykle trudna, zarówno dla mieszkańców bezpośrednio dotkniętych jej skutkami, jak i dla samorządowców” – stwierdził Majewski.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) należy do PGE Energia Ciepła oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Instalacja zagospodarowuje odpady komunalne oraz pozostałości po sortowaniu odpadów. Pozwala na odzyskiwanie, w procesie termicznego przekształcania, energii zawartej w odpadach. Instalacja produkuje energię elektryczną i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Z tym że kod przekazywanych do spalarni odpadów powinien być: 16 82 01* i 16 82 02. Czyli odpady powstałe w wyniku klesk żywiołowych. Ale kto by to myślał przy wydawaniu pozwolenia dla instalacji, prawda?

    • Wg mnie z tekstu wynika, że przekazywane do spalarni odpady nie będą odpadami bezpośrednio powstałymi w wyniku klęsk żywiołowych. Odpady powstałe w wyniku klęsk najpierw zostaną poddane dalszemu przetwarzaniu i dopiero po tym procesie nadawały się będą do termowaloryzacji w ITPOE (19 12 12 – inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów). Cytat: “(…) powstały odpady popowodziowe, których część zostanie poddana dalszemu przetworzeniu. Na skutek ich przetworzenia powstaną odpady nadające się do termicznego przekształcenia w instalacji ITPOE.”

Skomentuj