Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), zajmująca się m.in. likwidowaniem i zagospodarowaniem majątku dawnych kopalń, za ponad 18,8 mln zł kupiła w czwartek od spółki z grupy Orzeł Biały centralną pompownię Bolko w Bytomiu. Obiekt od wielu lat odwadnia dawne wyrobiska rud cynku i ołowiu i zabezpiecza część Bytomia i Piekar Śląskich.

Centralna pompownia zabezpiecza przed zalaniem kopalnie węgla kamiennego, ale też część Bytomia i Piekar Śląskich, których tereny mogłyby zostać podtopione, gdyby zaprzestać pompowania wody z dawnych wyrobisk.

Niegdyś pompownia Bolko należała do państwowych Zakładów Górniczo-Hutniczych Orzeł Biały, których tradycje kontynuuje prywatna spółka Orzeł Biały. Na działalność pompowni co roku przekazywane były dotacje budżetowe. Teraz obiekt zostanie przejęty przez należącą do Skarbu Państwa SRK, w której strukturach działa Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą w Czeladzi, zabezpieczający wyrobiska wielu czynnych kopalń węgla przez zalaniem wodami ze zlikwidowanych już zakładów.

„Po przejęciu przez SRK pompownia Bolko wejdzie w struktury Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń i będzie obsługiwana przez jego pracowników. Aktualnie odwadnianie jest realizowane przez pompownię stacjonarną zlokalizowaną w wyrobiskach podziemnych. Planowane jest uproszczenie odwadniania poprzez zastąpienie systemu stacjonarnego głębinowym” – poinformował PAP rzecznik SRK Wojciech Jaros.

W ocenie przedstawicieli spółki restrukturyzacyjnej, taka zmiana – oprócz uproszczenia infrastruktury, czyli likwidacji zbędnych wyrobisk i obiektów powierzchniowych – da również wymierne korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe, poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. „Przewiduje się, że system głębinowy powstanie do końca 2024 r.” – poinformował rzecznik spółki restrukturyzacyjnej.

W ostatnim czasie strony negocjowały warunki zakupu pompowni przez SRK – należąca do Skarbu Państwa firma mogła przeznaczyć na ten cel do 20 mln zł. Akt notarialny dotyczący sprzedaży pompowni, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Centralna Pompownia Bolko, podpisano w czwartek – ostatnim dniu 2020 roku – rano. Jak podała w raporcie giełdowym spółka Orzeł Biały, wartość transakcji to ponad 18 mln 825 tys. zł.

Zgodnie ze znowelizowaną w ostatnim czasie ustawą o dotacji dla niektórych podmiotów (m.in. dla zabytkowych kopalń w Wieliczce, Bochni i Zabrzu), od piątku to SRK przejmuje zadania związane z odwadnianiem wyrobisk przez pompownię Bolko. Na ten cel w latach 2021-2027 spółka restrukturyzacyjna otrzyma 107,5 mln zł budżetowych dotacji.

Czytaj więcej

Skomentuj