13 października 2016 roku, podczas targów Pol-Eco-System 2016 w Poznaniu odbyły się spotkania kooperacyjne Eco- Match. Tegoroczna edycja spotkań była już ósmą z kolei.

Celem wydarzenia jest skojarzenie partnerów technologicznych oraz biznesowych, a także możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw, zainteresowanych pomysłami polskich, innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, jak również jednostek badawczo-rozwojowych.

Spotkania kooperacyjne dają uczestnikom możliwość prezentacji własnych osiągnięć technologicznych oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa..

Organizatorem wydarzenia są Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Waste Klaster. Wraz z partnerami, zaprosił na indywidualne spotkania przedsiębiorców i specjalistów działających przede wszystkim w obszarach:

  • woda, ścieki
  • odpady, recykling
  • energia, energia odnawialna
  • powietrze, hałas, wibracje
  • rewitalizacja, rekultywacja
  • aparatura kontrolno-pomiarowa
  • systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego
  • ochrona przeciwpowodziowa
  • mała architektura miejska
  • niskoemisyjny transport

Na czym polega udział w spotkaniach?

Ważnym elementem rejestracji online jest właściwe przygotowanie profilu działalności firmy, który będzie widoczny dla innych uczestników wydarzenia. Im dokładniejsze informacje odnośnie konkretnych potrzeb technologicznych, technicznych czy poszukiwanych rozwiązań innowacyjnych, tym większa szansa na duże zainteresowanie profilem ze strony innych uczestników spotkań. Wyboru partnerów do bezpośrednich rozmów uczestnicy dokonują sami, lub przy wsparciu ekspertów Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego. Na kilka dni przed wydarzeniem uczestnicy otrzymują indywidualny kalendarz spotkań. Każde ze spotkań trwa 30 minut.

Czytaj więcej

Skomentuj