Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej w Unii Europejskiej spotkała się wczoraj z ministrem środowiska Maciejem Nowickim.

Danuta Hübner podkreśliła priorytetowe znaczenie  ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Zaznaczyła, że współpraca prowadzona z Unią musi uwzględniać te kwestie, a normy środowiskowe mogą się zaostrzać. Dodała, że z punktu widzenia Komisji Europejskiej niezwykle ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wskazała też na istotną rolę kontaktów roboczych z KE. 

Podczas spotkania prof. Maciej Nowicki, poinformował o postępach  w przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej związanej z procedurami konkursowymi i  instytucjami wdrażającymi. Rozmawiano o  wydatkowaniu środków unijnych oraz   dużych projektach infrastrukturalnych realizowanych w Polsce. Kolejnym omawianym tematem były zmiany klimatyczne i przygotowania  Polski do zwiększających się wymagań UE w tym zakresie.
 
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Gabinetu Komisarza ds. Polityki Regionalnej,  Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Środowiska RP.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj