Już w najbliższy weekend czeka nas 14. edycja akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku kampania startuje oficjalnie w piątek 13 września w Toruniu.

„Sprzątanie świata – Polska” w tym roku rozpoczyna wieloletnią kampanię edukacyjną związaną z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, mądrym gospodarowaniem energią i zasobami naturalnymi, a także selektywną zbiórką odpadów i używaniem produktów z recyklingu.

Będzie ona realizowana równolegle i zgodnie z projektem Komisji Europejskiej i różnorodnymi inicjatywami podejmowanymi w krajach wspólnoty przez zaprzyjaźnione organizacje ekologiczne.

Kampania jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, w sposób holistyczny obejmować będzie najważniejsze aspekty edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Będzie informować, ale i motywować do konkretnych i efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska, zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym.

Będzie ona realizowana we współpracy z innymi organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi, samorządami, przedstawicielami biznesu i mediów oraz organizacjami odzysku.

Obejmie m.in. kampanie informacyjno-edukacyjne w telewizji, radiu i w Internecie, kampanie plakatowe, konkursy dla szkół, liczne konferencje oraz wspólną organizację ogólnopolskich wydarzeń ekologicznych takich jak akcja "Sprzątanie świata", czy obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Jednym z ważnych elementów kampanii będzie wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zintegrowanej gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie odzysku i recyklingu.

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości ekologicznej Polek i Polaków, poprzez zachęcenie wszystkich do stosowania w życiu codziennym prostych, ale w skali globalnej bardzo skutecznych działań. Będzie to sprzyjać efektywnej ochronie środowiska i zasobów naturalnych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

Hasło tegorocznej edycji kampanii to: „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!”. Raport międzynarodowej organizacji ekologicznej World Wildlife Fund pokazuje, że gdyby każde polskie gospodarstwo domowe zastosowałoby się do zaleceń najprostszych zasad oszczędności energii – takie jak w naszym tegorocznym haśle – zaoszczędziłoby jej aż 21 procent!


źródło: Fundacja Nasza Ziemia

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj