Już ponad miliard złotych kredytów udzielono samorządom na inwestycje proekologiczne – poinformowali na poniedziałkowym spotkaniu prasowym Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Od momentu uruchomienia nowych instrumentów finansowych dla samorządu terytorialnego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem banków, mimo trudnego okresu spowodowanego przez kryzys gospodarczy, wydano decyzje na objęcie dopłatami 1,1 mld zł kredytów na inwestycje proekologiczne o wartości ok. 5 mld zł. Obok programów dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzonych przez NFOŚiGW z udziałem banków przygotowywany jest właśnie program dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Funkcjonują także programy dla przedsiębiorców.

Na przełomie 2008r. i 2009r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy ze Związkiem Banków Polskich opracował i wdrożył nowe instrumenty finansowe dla samorządów. Są to kredyty komercyjne z dopłatami NFOŚiGW do oprocentowania, oparte na konstrukcji umowy trójstronnej (NFOŚiGW-Kredytobiorca-Bank). Taka konstrukcja umożliwia udział w systemie większej grupy banków, co ułatwia kredytobiorcom dostęp do kapitału. Pierwszą umowę podpisano w maju 2009r.

– Bez udziału banków i włączenia ich środków, Fundusz byłby w stanie wyeksponować zaledwie ok. 300 mln. zł bezpośredniego wsparcia na te inwestycje. Wsparcie banków pozwala więc na istotne zwiększenie inwestycji proekologicznych przez samorządy – mówi Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powyższe działania mają umożliwić zrealizowanie części nakładów na proekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2009-2016, które wynikają głównie ze zobowiązań, jakie Polska zawarła w Traktacie Akcesyjnym. Szacuje się, że niezbędne nakłady na wykonanie zadań określonych w polityce ekologicznej na lata 2009-2016 wyniosą ponad 130 mld zł. Przy obecnym poziomie inwestowania w projekty proekologiczne, gdzie średnioroczne nakłady inwestycyjne ponoszone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ostatnich latach wykazywały niewielką tendencję wzrostową, wydatki będą wymagały znacznego wzrostu w najbliższych 7 latach. Pozwoli to zapewnić wystarczające finansowanie aby zrealizować cele polityki ekologicznej. Według GUS nakłady te kształtowały się w granicach od 6,4 mld zł w 2002 r. do 8,9 mld zł w 2006 r. oraz do 9,8 mld zł w 2007 r.

źródło: zbp.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj