W Dębicy w stacji uzdatniania wody działa naziemna elektrownia fotowoltaniczna produkująca moc 196 kWp. Energia słoneczna pokrywa nawet 70 – 90 proc. aktualnych potrzeb energetycznych obiektu, natomiast rocznie zaspokaja około 20-25 proc. zapotrzebowania stacji. 

Coraz więcej gmin w ramach projektów prac modernizacyjnych obiektów infrastruktury komunalnej, takich jak oczyszczalnie ścieków czy stacje uzdatniania wody wprowadza zasilanie energetyczne ze źródeł energii odnawialnej. Ekologicznymi źródłami są m.in: energia słoneczna, siła wiatru, spalanie biomasy, biopaliwa, siła pływów wodnych, ciepło geotermalne.

W Dębicy w stacji Uzdatniania wody działa naziemna elektrownia fotowoltaiczna produkująca moc 196 kWp. Energia pozyskana ze słońca użytkowana jest na potrzeby własne stacji, co powoduje ograniczenie zakupu energii z zewnątrz. Energia słoneczna pokrywa nawet 70 – 90 proc. aktualnych potrzeb energetycznych obiektu, natomiast rocznie zaspokaja ok. 20-25 proc. zapotrzebowania stacji.

Ekologiczną modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy rozpoczęły Wodociągi Dębickie już 4 lata temu. Koszt wybudowania elektrowni fotowoltaicznej opiewał na kwotę 988 tys. zł.,  z czego 682 tys. zł. dofinansowała Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. Zlecenie wykonała firma Flexipower.

Wodociągi Dębickie stosują energię odnawialną już od 2012 r. na terenie oczyszczalni ścieków. Stosuje się tam zasilanie elektryczne i cieplne pochodzące z biogazu będącego produktem ubocznym ścieków.

Koronawirus i wodociągi. Znamy rozwiązania ministerstwa [WIDEO]

Czytaj więcej

Skomentuj