Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, że większość z nas dostrzega poprawę stanu wód.

Zdaniem ponad połowy badanych (51%) w ramach konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) w ostatnich 6 latach stan wód w zamieszkiwanej przez nich okolicy poprawił się. Zmianę na gorsze dostrzegł jedynie co ósmy badany.

a

Z punktu widzenia ankietowanych są dwie główne przyczyny wpływające na poprawę stanu wód: wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców (65%) oraz budowa oczyszczalni ścieków (63%).

– Cieszy nas, że Polacy zauważają poprawę stanu wód – komentuje Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. – W tej sferze dokonaliśmy gigantycznego skoku. 25 lat temu wystartowaliśmy z pozycji państwa z prawdziwą katastrofą w tym obszarze. W tym czasie radykalnie poprawiliśmy sytuację. Zbudowaliśmy ponad 60 tys. km sieci kanalizacyjnej – to tak, jakbyśmy 1,5 raza opasali naszą planetę w najszerszym miejscu, na równiku. Powstało 370 nowych oczyszczalni, zmodernizowaliśmy ponad 1000 starych obiektów. Sprawiedliwa ocena tego, co się w Polsce udaje, jest bardzo ważna. To daje impuls do dalszych działań – dodał prezes KZGW.

b

Na pytanie o to, jakimi działaniami w gospodarce wodami powinny zająć się władze, ankietowani najczęściej wskazywali na poprawę czystości wód (70% badanych). Na drugim miejscu pojawiła się konieczność działań przeciwpowodziowych (56%.).

Z badania wynika również, że Polacy mają wiedzę na tematy związane z gospodarką wodną, ale jest ona jeszcze niepełna. Duża część ankietowanych nie potrafi np. wyczerpująco zdefiniować pojęcia „gospodarowanie wodami”. Jednocześnie jednak tylko 4 proc. uczestników ankiety w ogóle nie wie, co to jest.

c

Badanie przeprowadzono na grupie 1318 respondentów, przy pomocy panelu internetowego (CAWI). Jest ono częścią półrocznych konsultacji społecznych aPGW.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. a może zamiast badań ankietowych mieszkańców warto by się spytać naukowców profesjonalistów od badań jakości i stanu eutrofizacji wód powierzchniowych. Dlaczego ostatni raport GIOŚ na temat stanu jakości wód w Polsce opisuje zupełnie coś innego? przecież ok. 70% powierzchni wód śródlądowych nie spełnia wymogów Dyrektywy Wodnej UE. Ale admisntrujący i zarządzający w Polsce wodami wiedzą lepiej …. wirtualna Polska z dobrym stanem jakości wód …. zresz†a wiele rzeczy w tym kraju jest tylko wirtualnych i na papierze, prawdę powiedział były minister Sienkiewicz, że …..i kamieni kupa …

Skomentuj