Wczoraj na terenie Poznania ruszyła obowiązkowa akcja deratyzacyjna, do przeprowadzenia której zobowiązani są wszyscy właściciele budynków. Akcja potrwa przez dwa najbliższe tygodnie.

Deratyzacja ma na celu ograniczenie populacji myszy i szczurów w mieście, a tym samym zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie. Akcja dyscyplinuje też właścicieli i zarządców nieruchomości do dbania o porządek w budynkach i na podwórzach.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości (rozumianych także jako współwłaściciele), użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

CCJ 300 x 250

Należy także pamiętać, że właściciele nieruchomości muszą dokonać napraw wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi przemieszczania się oraz usunąć wszelkie odpady mogące stanowić dla nich pożywienie. W miejscach wyłożenia preparatów należy umieścić napisy ostrzegawcze, później – kontrolować i uzupełniać trutkę, a na koniec ją usunąć i wyczyścić miejsce, gdzie przeprowadzono deratyzację.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj