Wczoraj na terenie Poznania ruszyła obowiązkowa akcja deratyzacyjna, do przeprowadzenia której zobowiązani są wszyscy właściciele budynków. Akcja potrwa przez dwa najbliższe tygodnie.

Deratyzacja ma na celu ograniczenie populacji myszy i szczurów w mieście, a tym samym zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie. Akcja dyscyplinuje też właścicieli i zarządców nieruchomości do dbania o porządek w budynkach i na podwórzach.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości (rozumianych także jako współwłaściciele), użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

Należy także pamiętać, że właściciele nieruchomości muszą dokonać napraw wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi przemieszczania się oraz usunąć wszelkie odpady mogące stanowić dla nich pożywienie. W miejscach wyłożenia preparatów należy umieścić napisy ostrzegawcze, później – kontrolować i uzupełniać trutkę, a na koniec ją usunąć i wyczyścić miejsce, gdzie przeprowadzono deratyzację.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj