Przedstawiciele największych instytucji finansujących proekologiczne przedsięwzięcia zjechali do Warszawy na spotkanie, którego głównym tematem była Wspólna Strategia Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To ważny dokument dla całego sektora finansów na ekologię, określający jego funkcjonowanie w okresie od 2009 do 2012 r.

NFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia proekologiczne na terenie całego kraju. WFOŚiGW to 16 instytucji działających w każdym z województw. Instytucje te zarządzają finansami pochodzącymi m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska, które wnoszą zakłady przemysłowe jak i inne podmioty gospodarcze. Dotychczasowa udzielona pomoc funduszy liczona jest już w miliardach złotych.

Wspólna Strategia, której tworzenie wynika z zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska,  jest już drugim tego typu dokumentem. Poprzednia obejmuje okres od 2005 do 2008 r. Aktualnie powstający dokument był już omawiany na dwóch spotkaniach – w Warszawie oraz na początku roku we Wrocławiu.

W obradach zwołanych 17 marca w Warszawie przez Konwent Prezesów WFOŚiGW – oprócz szefów tych instytucji – wzięli także udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Stanisław Gawłowski oraz cały Zarząd Narodowego Funduszu, z prezesem Janem Rączką i zastępcami: Małgorzatą Skuchą, Bernadettą Czerską i Władysławem Janem Majką. Gośćmi spotkania byli również: prezes Banku Ochrony Środowiska S.A., Jerzy W. Pietrewicz i prezes Fundacji EkoFundusz, Stanisław Sitnicki. Moderatorem spotkania był Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu, który przedstawił rolę i efekty funcjonowania krajowego systemu finansowania ochrony środowiska.

– Nic się nie zmieniło w stosunku do jednoznacznej deklaracji, jaką już w czasie ubiegłorocznych targów ekologicznych POLEKO złożył minister środowiska Maciej Nowicki – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska w czasie obrad Konwentu. – Ani na poziomie rządu, ani na poziomie Ministerstwa Środowiska nikt nie planuje likwidacji wojewódzkich funduszy. Wręcz przeciwnie. Będziemy umacniać i doskonalić dotychczasowy system finansowania ochrony środowiska. Zarówno Narodowy Fundusz, jak i wojewódzkie fundusze jako instytucje wdrażające Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko mają przecież teraz dodatkowe obowiązki związane z obsługą projektów z perspektywy finansowej 2007-2013.

Prezes WFOŚiGW w Poznaniu i Przewodniczący Konwentu, Przemysław Gonera przypomniał, że prace nad wspólną strategią działania NFOŚiGW i WFOŚiGW na lata 2009-2012 wpisują się także w okres przygotowań do ważnych jubileuszy polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Za rok Narodowy obchodzić będzie 20-lecie swojego istnienia.  Bieżący rok to jubileusz 15-lecia Wojewódzkich Funduszy.

– Ponieważ zadań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dyrektyw unijnych jest coraz więcej, chcemy aby system finansowania ochrony środowiska był spójny – mówił wiceminister Stanisław Gawłowski. – Stąd Wspólna Strategia Działania na lata 2009-2012 z ważnym miejscem Banku Ochrony Środowiska i EkoFunduszu. Mamy świadomość, że mechanizm ekokonwersji dobiega końca, pracujemy więc nad nowymi zadaniami dla EkoFunduszu, bo to znakomita organizacja, która wpisuje się w system finansowania ekologii w naszym kraju.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj