Zakończyły się prace budowlane przy oczyszczalni ścieków w Strzegomiu. Wybudowano m.in. instalacje do oczyszczania biologicznego ścieków: komorę fermentacyjną, zbiornik biogazu i pochodni

Z fermentujących odpadów powstanie biogaz, który będzie źródłem energii cieplnej i elektrycznej.

Ciepło zostanie wykorzystane do ogrzewania budynków zakładu. Nadwyżka prądu będzie odsprzedawana do zakładu energetycznego. W ramach projektu pn . „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” powstało także ponad 46 kilometrów kanalizacji. Z nowych inwestycji skorzysta 5,5 tysiąca mieszkańców gminy.

Inwestycje spółki Wodociągi i Kanalizacja ze Strzegomia zostały dofinansowane ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość zadania to ponad 83 miliony złotych.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj