Pierwsza pula 20 mln zł przeznaczonych na preferencyjne kredyty z dotacją na zakup mikro-instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł została wyczerpana. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad szybkim uruchomieniem kolejnej transzy finansowania.

W ramach Programu Prosument osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać preferencyjne kredyty i dotacje na zakup i montaż instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł. Wnioski na terenie całego kraju przyjmowane są przez Bank Ochrony Środowiska, który jako jedyny podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak poinformował BOŚ, już po kilku dniach przyjmowania wniosków pierwsza transza 20 mln zł została wyczerpana. Do 30 kwietnia wartość złożonych wniosków przekroczyła 40 mln zł, najwięcej z nich dotyczyło zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

– Tak duże zainteresowanie Programem Prosument świadczy o tym, że trafia on idealnie w potrzeby osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Rozwój odnawialnych źródeł energii przyczyni się do ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza, co jest celem uruchomionego przez Fundusz programu – mówi Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

[poll id=”8″]

NFOŚiGW uruchomi w najbliższym czasie kolejną transzę finansowania, co zapewni zachowanie płynności w realizacji Programu Prosument.  Decyzja o uruchomieniu środków może zapaść po złożeniu przez bank odpowiedniego pisma do NFOŚiGW. Warunkiem uruchomienia kolejnej transzy jest podpisanie przez bank umów, wyczerpujących 80 proc. alokacji.

Bank zapowiada złożenie stosownego pisma o przyznanie kolejnej transzy na obsługę Programu Prosument. Obecnie BOŚ przeprowadza weryfikację złożonych wniosków, zaś kolejne przyjmowane są na bieżąco. Każdy z wniosków jest rejestrowany elektronicznie, posiada swój indywidualny numer i jest rozpatrywany zgodnie z kolejnością.

Przewidziany na ten rok budżet Programu Prosument do rozdysponowania poprzez banki, wynosi 200 mln zł. Informacja o uruchomieniu kolejnej transzy finansowania zostanie podana wkrótce.

Czytaj więcej

Skomentuj