5-6 czerwca br. w Wielkopolsce odbędą się Światowe Dni Ochrony Środowiska. Jednym z punktów programu jest próba bicia Rekordu Guinnessa w kategorii: Największa Orkiestra Recyklingowa (Grająca Na Przedmiotach i Materiałach Przeznaczonych do Recyklingu).

Święto, objęte patronatem Ministra Środowiska,  ma przybliżyć społeczeństwu sprawy związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.  W programie obchodów zaplanowano m.in. konferencję "Klimat i środowisko" oraz wernisaż "Humanizacja przestrzeni życia miasta". Atrakcją będzie z pewnością koncert recyklingowy, podczas którego zostanie podjęta próba bicia rekordu Guinessa na największą orkiestrę, grającą na instrumentach z odpadów przeznaczonych do recyklingu. To eko-widowisko muzyczne odbędzie się na składowisko odpadów w Suchym Lesie k. Poznania.

Ponadto, mieszkańcy Poznania będą mogli otrzymać torby ekologiczne, wziąć udział w przemarszu ulicami miasta czy  festynie edukacyjnym "Dzień ze środowiskiem dla małych i dużych".

Światowy Dzień Środowiska obchodzony jest w ponad 100 krajach. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji w Sztokholmie, która odbyła się 5 czerwca 1972 roku.  

Więcej informacji o  tegorocznych obchodach Światowych  Dni Ochrony Środowiska znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: http://www.poznan.uw.gov.pl/web/guest/sdos
 
Patronem medialnym ŚDOŚ jest "Przegląd Komunalny". Serwis www.komunalny.pl zamieści relację z imprezy.

Rok 2008 został ogłoszony w Poznaniu Rokiem Klimatu i Środowiska. Poza obchodami Światowych Dni Ochrony Środowiska, w dniach 1-12 grudnia 2008 r. odbędzie się w tym mieście XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP14) – największa konferencja w historii naszego kraju. Weźmie z niej udział 10-12 tys. delegatów ze 190 państw.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj