1 / 3

Miasto przeznaczy 2,5 mln zł na dodatkowe nasadzenia zieleni w Parku Młodzieżowym. Nowa, bardzo liczna roślinność pojawi się w rejonie odbudowywanej w tej chwili altany oraz w okolicy łąki kwietnej. Miasto zleciło już przygotowanie dokumentacji projektowej. Planowane dodatkowe nasadzenia roślin zostaną poprzedzone konsultacjami społecznymi.

– Po rozstrzygnięciu postępowań na zagospodarowanie zieleni w parku okazało się, że koszt wykonania tych prac jest niższy od początkowo zaplanowanego i pozostało ok. 2,5 mln zł niewykorzystanych środków. Zwróciliśmy się więc z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o możliwość zmiany terminu realizacji projektu “Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”. Otrzymaliśmy zgodę na przedłużenie terminu do 31 października 2022 r. Miasto przeznaczy te środki na działania, które zwiększą różnorodność biologiczną parku oraz podniosą jakość i walory środowiska przyrodniczego – mówi Renata Kogut, zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

Leśny charakter parku

W parku posadzonych zostało 149 drzew, ponad 3 tysiące nowych krzewów oraz 38 tysięcy bylin, roślin runa, traw, paproci i pnączy. Park Młodzieżowy ma charakter leśny, wpisany jest do rejestru zabytków. Odtworzono w nim historyczne aleje drzew, podkreślono linie nasypów byłych fortyfikacji, zaznaczono istnienie byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickiego), wzbogacono warstwy krzewów wysokich i niskich, a także uzupełniono runo.

Uzupełnianie nasadzeń

Struktura gatunkowa szaty roślinnej parku powinna być zgodna z okresem końca XIX w., dlatego w doborze gatunkowym wykorzystano gatunki rodzime z istniejącej szaty roślinnej i jako uzupełnienie – gatunki introdukowane, ale o podobnej formie i charakterze do całego założenia. Nasadzono: lipy szerokolistne, lipy drobnolistne, kasztanowce białe, dęby szypułkowe, modrzewie pospolite, czereśnie ptasie i graby pospolite. Wśród parkowej roślinności znalazły się również takie gatunki jak: mahonia pospolita, suchodrzew tatarski, jaśminowiec wonny, cis pośredni, kalina koralowa, bez koralowy, leszczyna pospolita, hortensje, śnieguliczki, dzwonki, barwinek pospolity, zawilce, liliowce, konwalia majowa, bodziszki, fuksja, narecznica samcza, śmiałek darniowy, pióropusznik strusi czy też bluszcz pospolity.

Czytaj więcej

Skomentuj