Powietrzne pompy ciepła, duże farmy lub mikroinstalacje fotowoltaiczne – przedsiębiorcy i samorządy z województwa świętokrzyskiego stawiają na odnawialne źródła energii, a dofinansowanie na realizację inwestycji otrzymają z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął kolejny konkurs na inwestycje w odnawialne źródła energii. Do firm, samorządów i instytucji publicznych trafi w sumie prawie 38 mln zł dotacji.

Pieniądze można było pozyskać na wytwarzanie energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Mogła to być zarówno energia wodna, wiatrowa, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, jak i z biogazu czy biomasy.

Wnioski mogły składać samorządy lub podmioty działające w ich imieniu, przedsiębiorstwa, duże, i mikro- , małe i średnie firmy, uczelnie, instytucje kultury czy podmioty lecznicze.

Inwestycje głównie w fotowoltaikę. Kto otrzyma pieniądze?

Na konkurs wpłynęło 51 wniosków, a ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszło 20 projektów. Większość z nich zakłada pozyskiwanie energii słonecznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych, zarówno w formie mikroinstalacji, jak i budowy farm fotowoltaicznych.

Pieniądze trafią m.in. do Elektrowni Słonecznej Tuczępy na budowę farmy fotowoltaicznej za ponad 4,4 mln zł. Przyznane dofinansowanie z RPO to 1,8 mln zł.

Elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 1 MW wybuduje także właściciel Zakładu Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych „Heko”. Wytworzona energia ma być wykorzystywana na potrzeby zakładu, by zapewnić firmie niezależność energetyczną. Całe przedsięwzięcie kosztować ma 4,6 mln zł, a przyznana dotacja to 1,8 mln zł.

Pieniądze trafią także do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich na montaż paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła (dotacja z RPO w wysokości 2,5 mln zł, wartość całego zadania – 5,4 mln zł), a także do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich, również na montaż paneli fotowoltaicznych (projekt o wartości 3,4 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO – 1,4 mln zł).

2,5 mln zł dla samorządów

Pieniądze trafią również do samorządów. Powiat Staszowski otrzyma prawie 1,2 mln zł na budowę instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej zarządzanych przez Powiat Staszowski i Gminę Połaniec, natomiast Gmina Złota dostanie podobną dotację na projekt związany z budową mikroinstalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie trzech gmin – Działoszyc, Michałowa i Złotej.

W sumie do autorów 20 wybranych projektów zarząd województwa przekaże dotacje w łącznej kwocie 37,9 mln zł.

To drugi rozstrzygnięty przez zarząd województwa konkurs z zakresu „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Wcześniej na projekty tzw. parasolowe, czyli dotacje dla mieszkańców regionu na założenie instalacji solarnej czy fotowoltaicznej na prywatnych domach, zarząd województwa przeznaczył ponad 60 mln zł.

Podczas ostatniego posiedzenia zwiększono tę kwotę o kolejne 18 mln złotych, wybierając do dofinansowania 9 projektów dotychczas znajdujących się na liście rezerwowej (są to wszystkie projekty z tej listy). Są to projekty gmin: Sitkówka – Nowiny, Starachowice, Krasocin, Łagów, Busko – Zdrój, Pierzchnica, Gnojno, Bieliny i Działoszyce.

W ramach tych dwóch konkursów na wytwarzanie i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych Zarząd Województwa rozdysponował 119 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Czytaj więcej

Skomentuj