Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, stosowane na ekranach czy wiatach przystankowych popularnego zabezpieczenia w postaci naklejek sylwetek ptaków nie zmniejszają liczby kolizji, co potwierdzają najnowsze wyniki badań.

Jednym z największych zagrożeń dla ptaków są przezroczyste ekrany akustyczne oraz wiaty przystankowe.

Szklane pułapki

Podczas zaledwie kilku tygodni monitoringu szklanych wiat przystanków na obszarze Dolnego Śląska, prowadzonego przez dr Ewę Zyśk-Gorczyńską z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, odnotowano kilkanaście ofiar śmiertelnych wśród ptaków oraz kilkadziesiąt śladów kolizji na szybach wiat.

– Opracowałyśmy bazę, skonsultowałyśmy ją z ornitologami i założyłyśmy „Szklane Pułapki” – Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury. Celem powołania rejestru jest uwidocznienie skali problemu ptasich kolizji oraz przede wszystkim, dzięki zgromadzonym obserwacjom, sprawienie, aby jak największa liczba szklanych elementów infrastruktury w Polsce stała się widoczna dla ptaków – mówi Ewa Zyśk-Gorczyńska.

Skuteczna ochrona

Obecnie za najskuteczniejszy sposób ochrony ptaków przed kolizjami z przezroczystymi ekranami akustycznymi oraz wiatami przystankowymi uznaje się naklejanie na ich powierzchni pionowych, czarnych lub białych kontrastujących z tłem pasków taśmy, o szerokości min. 2 cm w odległości nie większej niż 10 cm od siebie.

Oczywiście przede wszystkim należy właściwe planować obiekty budowlane, w tym unikać obiektów przezroczystych lub też umieszczać je w miejscach nieodwiedzanych przez ptaki. Należy wybierać materiały półprzezroczyste. Nie używać luster w terenie otwartym np. jako rzeźby.

Przemyślane rozwiązania na etapie planistycznym są skuteczniejsze i tańsze niż zapobieganie kolizjom w czasie gdy obiekt budowlany jest już gotowy. W pobliżu powierzchni przezroczystych i silnie odbijających światło należy unikać zieleni drzewiastej i tym samym przyciągania ptaków w ryzykowne obszary.

Dopiero gdy wyczerpie się te możliwości unikania kolizji należy znakować obiekty przezroczyste. Wzory powinny obejmować całą powierzchnię przezroczystą, spełniając tym samym „regułę dłoni”. Reguła ta mówi, że przestrzeń wolna pomiędzy elementami oznakowania antykolizyjnego na powierzchni przezroczystej powinna być maksymalnie tak duża jak ludzka dłoń Wzory powinny też zostać naniesione na powierzchni zewnętrznej szyby i muszą kontrastować z tłem.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Może lepiej zastosować pnącza na ekrany akustyczne. Taka roślina też chroni przed hałasem, a dodatkowo oczyszcza powietrze, ptaki widzą taką ścianę. Same plusy. I dodatkowo wg mojej subiektywnej oceny są ładniejsze od tafli “szkła”, która jest czysta do pierwszego deszczu, później to wygląda nieciekawie, zacieki brudu w połączeniu z parą, fuj.

Skomentuj