Opóźnia się rozstrzygnięcie przetargu na zaprojektowanie i zbudowanie nowego składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku.

Na skutek protestów firm, zainteresowanych zrealizowaniem inwestycji, po raz kolejny już przesunięto termin otwarcia ofert. Zagrożone jest dotrzymanie terminu realizacji inwestycji – 15 grudnia 2009 roku.

Przetarg nieograniczony na projektowanie i budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku Szadółkach, roboty budowlano-montażowe – ogłoszono 21 listopada ubiegłego roku. Instytucją zamawiającą jest jednoosobowa spółka gminy: Zakład Utylizacyjny, zarządzający wysypiskiem w Szadółkach. Jednym z najważniejszych obiektów, objętych tym zamówieniem, jest nowa kwatera do magazynowania nieczystości – powinna być gotowa do 15 grudnia przyszłego roku. Dotychczas wykorzystywane miejsce wysypywania śmieci nie spełnia norm unijnych, a rozrastająca się hałda odpadów musi zostać zrekultywowana, żeby nie szkodziła otoczeniu.

Pierwszy termin składania ofert wyznaczono na 15 stycznia br. Od tamtego czasu zmieniano go już siedmiokrotnie. Najbliższy termin otwarcia ofert: 4 kwietnia br. Jeżeli ta data zostanie dotrzymana, to i tak na załatwienie następnych formalności i wybudowanie nowej kwatery pozostanie niewiele czasu, bo niespełna 21 miesięcy.

Źródło: Polska Dziennik Bałtycki

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj