Opóźnia się rozstrzygnięcie przetargu na zaprojektowanie i zbudowanie nowego składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku.

Na skutek protestów firm, zainteresowanych zrealizowaniem inwestycji, po raz kolejny już przesunięto termin otwarcia ofert. Zagrożone jest dotrzymanie terminu realizacji inwestycji – 15 grudnia 2009 roku.

Przetarg nieograniczony na projektowanie i budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku Szadółkach, roboty budowlano-montażowe – ogłoszono 21 listopada ubiegłego roku. Instytucją zamawiającą jest jednoosobowa spółka gminy: Zakład Utylizacyjny, zarządzający wysypiskiem w Szadółkach. Jednym z najważniejszych obiektów, objętych tym zamówieniem, jest nowa kwatera do magazynowania nieczystości – powinna być gotowa do 15 grudnia przyszłego roku. Dotychczas wykorzystywane miejsce wysypywania śmieci nie spełnia norm unijnych, a rozrastająca się hałda odpadów musi zostać zrekultywowana, żeby nie szkodziła otoczeniu.

CCJ 300 x 250

Pierwszy termin składania ofert wyznaczono na 15 stycznia br. Od tamtego czasu zmieniano go już siedmiokrotnie. Najbliższy termin otwarcia ofert: 4 kwietnia br. Jeżeli ta data zostanie dotrzymana, to i tak na załatwienie następnych formalności i wybudowanie nowej kwatery pozostanie niewiele czasu, bo niespełna 21 miesięcy.

Źródło: Polska Dziennik Bałtycki

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj