We wrześniu prezydent Szczecina ogłosi konkurs na stanowisko ogrodnika miejskiego. Do jego zadań należeć będzie m.in.: nadzór, konserwacja, bieżące utrzymanie i rozwój terenów zielonych.

– Około 30% powierzchni naszego miasta to zieleń. Pod tym względem jesteśmy w czołówce miast polskich i europejskich. Powołanie ogrodnika wpisuje się w markę Floating Garden, która eksponuje jako walory miasta zieleń i bogactwo przyrodnicze – mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Prezydent miasta ogłosi konkurs jeszcze w tym miesiącu. Ogrodnik miejski będzie pracował w strukturach Zakładu Usług Komunalnych, w randzie zastępcy dyrektora. Dzięki temu ma mieć realny wpływ i nadzór nad pracami firm pielęgnującymi szczecińską zieleń. Ogrodnik będzie kierował zespołem, w którym znajdą się osoby z wykształceniem przyrodniczym i architekci krajobrazu. Do kompetencji ogrodnika miejskiego będzie należał nadzór nad realizacją zadań związanych zarówno z bieżącym utrzymaniem zieleni jak również jej rozwojem.

Praktycznie wszystkie zadania związane z zielenią miejska będą skupione w Zakładzie Usług Komunalnych i będą pod nadzorem ogrodnika miejskiego. Prezydent chce, aby ogrodnik włączył się jeszcze w tym roku w prace nad specyfikacją umów na pielęgnację zieleni na rok 2010.

W pierwszej kolejności do zadań ogrodnika należeć będą m.in.:
• Klasyfikacja terenów zielonych i podział na strefy wraz z przypisaniem poszczególnym strefom prac konserwacyjnych i bieżących
• Zagospodarowanie stref reprezentacyjnych
• Realizacja prac związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni
• Przeprowadzenie inwentaryzacji obszarowej terenów niesklasyfikowanych tzw. geodezyjnych, pod katem ich docelowego zagospodarowania na tereny zieleni.
• Ścisła współpraca przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego dot. utworzenia Ogrodu Botanicznego na terenie Syrenich Stawów.
• Wykonanie dynamicznej mapy zieleni miasta obrazującej zmiany zachodzące w zieleni
• Opracowanie koncepcji obszarowej uzupełnienia systemów zieleni miejskiej
• Opiniowanie koncepcji i projektów w zakresie zagospodarowania terenów przy budynkach wielorodzinnych (tereny komunalne)
• Współpraca z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie opiniowania projektów zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego miasta pod kątem ochrony zieleni i przyrody
• Ścisły nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych na terenach zieleni miejskiej – dobór gatunków, parametry sadzonych drzew i krzewów. Opiniowanie projektów mających bezpośredni związek z zabudową mieszkaniową i infrastrukturą urbanistyczną
• Przygotowanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków finansowych, w tym zewnętrznych źródeł finansowania na bieżące utrzymanie i rozwój terenów zieleni. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj