W październiku na terenie Świecia, Chełmna, Torunia i Bydgoszczy rusza kolejna akcja edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę…!” Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku SA.

Gimnazjaliści i licealiści w październiku  bieżącego roku zbadają jakiego rodzaju i ile makulatury powstaje miesięcznie w gospodarstwach domowych. 

Uczniowie będą też selektywnie zbierać baterie przenośne. Całość działań praktycznych będzie poparta edukacją ekologiczną, do której nauczyciele otrzymają specjalne pakiety edukacyjne.

22 września 2011 w siedzibie MONDI Świecie S.A. odbędzie się spotkanie koordynacyjne dla zainteresowanych akcją szkół, zaś efekty działań zostaną zaprezentowane na spotkaniu finałowym w drugiej połowie listopada.

Specjalne zespoły uczniów przez miesiąc we własnych domach, domach sąsiadów i znajomych będą analizować ilość i skład powstającej makulatury oraz zastanawiać się co zachęca Polaków do segregacji odpadów. Szkoły będą konkurować między sobą o ilość zebranych baterii przenośnych. Nauczyciele – koordynatorzy akcji w poszczególnych placówkach szkolnych swoimi działaniami edukacyjnymi będą starali się objąć  nie tylko szkołę, ale także dorosłych.

Od 01 stycznia 2012 wchodzi w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od przyszłego roku wszyscy będziemy segregować odpady, a gminy przejmą odpowiedzialność za realizację zasad zrównoważonej gospodarki odpadami na swoim terenie.

Obecna akcja „ W Trosce o Naturę segreguj makulaturę, …zbieraj zużyte baterie!” jest sposobem na wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów w sposób w pełni świadomy.

„Chcemy aby młodzi ludzie mieli szansę sami wskazać co ich rodziny motywuje do selektywnej zbiórki odpadów, jednocześnie badając w jakiej ilości i jakiego rodzaju odpad powstaje w ich gospodarstwie domowym” mówi Marek Skorwider, Dyrektor ds. Zakupów Makulatury w MONDI Świecie S.A. i dodaje: „W nowej sytuacji prawnej przekonanie obywateli o potrzebie selektywnej zbiórki odpadów będzie niezwykle ważną kwestią. Równocześnie, zrozumienie przez władze lokalne potrzeb i zachowań społeczeństwa w zakresie zbiórki selektywnej będzie bardzo cenną wiedzą potrzebną do zbudowania przez te władze efektywnego systemu.”

Rezultaty Akcji poznamy w drugiej połowie listopada 2011. Podczas spotkania finałowego zostaną ogłoszone wyniki konkursów akcji oraz zaprezentowane wyniki prac badawczych – na pewno  interesujące dla urzędów gmin przygotowujących się do wdrożenia nowej ustawy w życie. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów akcji: firmę MONDI Świecie S.A. oraz Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj