Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. Klary Jelskiej w Zakopanem zostanie wsparta wynoszącą nieco ponad 3 mln zł dotacją z NFOŚiGW, która będzie stanowić jednocześnie 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Działanie poprawi efektywność energetyczną placówki, co pozwoli jej obniżyć koszty energii i pozytywnie wpłynie na jakość lokalnego powietrza.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 23 maja br. przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz dyrektora SP Chorób Płuc „Odrodzenie” prof. dr hab. med. Marcina Zielińskiego, w obecności Edwarda Siarki, wiceministra klimatu i środowiska.

Priorytetowe rezultaty środowiskowe

– Podpisywana dziś umowa jest elementem szerszego planu działań antysmogowych na Podhalu. Warto bowiem pamiętać, że nie tylko inicjujemy tu wymianę tzw. kopciuchów, np. w ramach programów „Czyste Powietrze” czy „Klimatyczne Uzdrowiska”, dofinansowujemy elektryczny transport publiczny, ale inwestujemy także w antysmogowe termomodernizacje budynków publicznych – w tym przypadku szpitala specjalistycznego – wyjaśnia wiceminister Edward Siarka.

– Dofinansowując go, chcemy priorytetowo uzyskać rezultaty środowiskowe, ale także te o wymiarze społecznym, ważne lokalnie i krajowo. Po ukończeniu termomodernizacji, już w 2025 r., korzystne rezultaty odczują pacjenci i pracownicy placówki. Inwestycja pozwoli podnieść standard opieki medycznej i komfort pracy personelu na miejscu. Szpital „Odrodzenie” jest placówką specjalistyczną, jego oferta lecznictwa pulmonologicznego i onkologicznego jest unikalna. Wszyscy rozumiemy jak ważny jest w postpandemicznej rzeczywistości tego typu zakres opieki. Dodatkowo, działalność szpitala, tu w Zakopanem, stanowi element zabezpieczenia stabilnego systemu lokalnej opieki zdrowotnej. Dzisiejszym wsparciem finansowym chcemy pomóc pacjentom, zarządowi, lekarzom, pielęgniarkom i jakże ważnemu personelowi pomocniczemu „Odrodzenia” w tym długofalowym działaniu – podkreśla wiceszef resortu.

Docieplanie ścian i podłóg

Przedsięwzięcie pod formalną nazwą „Termomodernizacja starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc Odrodzenie im. Klary Jelskiej w Zakopanem” obejmie zakresem 7464,86 m kw. powierzchni budynków.

Zaplanowano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynku poniżej gruntu oraz podłóg na gruncie materiałem termoizolacyjnym. Ponadto wymienione zostaną stare drzwi zewnętrzne. Zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją w korytarzach, wszystkich gabinetach i biurach (od piwnicy poprzez niski i wysoki parter aż do 3 piętra).

Przewidziano też montaż sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy 36 kW, jako wspomaganie istniejącej wymiennikowni (a także licznika ciepła w celu weryfikacji efektów energetycznych). W ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna i przeprowadzona inwentaryzacja budynku przez przyrodnika (z opinią ornitologiczną). Podjęte zostaną również audyty energetyczne.

– Dofinansowujemy przedsięwzięcie zakopiańskiego Szpitala Specjalistycznego z programu „Budownictwo Energooszczędne”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza. Ma się to dziać w wyniku zmniejszenia zużycia energii w budynkach oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Spodziewamy się w tym projekcie m.in. efektu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej ze źródeł nieodnawialnych. Równolegle użytkowanie przez szpital mniej emisyjnych źródeł ciepła przełoży się niewątpliwie na lokalny wymiar antysmogowy – wymienia walory projektu Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

– Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na specyfikę Zakopanego, położenie miasta, a także silne oczekiwania społeczne, każdy taki wysiłek finansowo-operacyjny w kierunku poprawy jakości powietrza jest bezcenny. Dlatego z tego miejsca zapraszam też inne podmioty z Podhala do współpracy z nami – troska o jakość powietrza, zachowanie dziedzictwa przyrodniczego regionu musi być stale traktowana priorytetowo – dodaje Artur Michalski.

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

Bezpośrednim efektem ekologicznym projektu osiągniętym już z końcem 2024 r. będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 1596,79 GJ/rok. Zredukowana zostanie emisja CO2 – o 201,11 ton/rok. Co ważne, uzyskana w wyniku realizacji inwestycji ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 40,71 MWh/rok.

Termo-remont pozwoli poprawić stan infrastruktury szpitalnej, przyczyni się w długofalowej perspektywie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie Zakopanego, a co za tym idzie także na terenie powiatu tatrzańskiego oraz woj. małopolskiego.

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Klary Jelskiej w Zakopanem znajduje się obecnie w trakcie rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury. Dotacja na kwotę ponad 3 mln zł z NFOŚiGW umożliwi znaczne podniesienie standardu technicznego szpitala, co z kolei pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie wysokich kwalifikacji personelu i zapewni większy komfort leczonym pacjentom.

– Szczególnie ważne będzie zainstalowanie wentylacji mechanicznej, której brak jest obecnie najbardziej odczuwalny w miesiącach letnich, w związku z położeniem budynku szpitala na południowym stoku Gubałówki. Jako mieszkańcy Zakopanego doceniamy także korzyści wynikające z poprawy jakości powietrza w naszym mieście – dodaje dyrektor SP Chorób Płuc „Odrodzenie” prof. dr hab. med. Marcin Zieliński.

Czytaj więcej

Skomentuj