Minister Środowiska ogłosił rozpoczęcie procedury wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na przedstawiciela organizacji ekologicznych w RN NFOŚiGW, a także do udzielenia poparcia dla zarejestrowanych kandydatów, są organizacje ekologiczne o zasięgu ogólnokrajowym, które posiadają struktury organizacyjne na terenie całego kraju. Przez organizacje ekologiczne rozumie się organizacje społeczne działające statutowo na rzecz ochrony środowiska, zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 17 marca 2010 roku.

źróło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj