Czy posłowie skrócą czas oczekiwania na decyzje środowiskowe i zlikwidują zbędne postępowania? Takich zmian chce komisja „Przyjazne państwo”.

Do laski marszałkowskiej trafiły dwa projekty nowelizacji prawa ochrony środowiska. Pierwszy z nich określa terminy, w jakich urzędy byłyby zobowiązane wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Dzisiaj zdarza się, że urzędy przewlekają ponad miarę postępowanie, domagając się coraz to innych dokumentów.

Projekt określa sztywno, że urząd ma tylko tydzień na wezwanie wnioskodawcy do usunięcia braków i tylko dwa tygodnie na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Gdyby nie wydał w tym czasie decyzji, byłoby to traktowane jako brak uwag.

Skrócone miałoby być również postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Na uzgodnienia w tym zakresie projekt przewiduje 30, a nie jak dotychczas 60 dni.

Celem drugiej nowelizacji jest odciążenie zarówno przedsiębiorców, jak i urzędów od przeprowadzania – w wypadku mniej skomplikowanych i mniej szkodzących środowisku przedsięwzięć (np. dotyczących sieci kanalizacyjnej) – oceny oddziaływania na środowisko.

źródło: Rzeczpospolita

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj