Minister środowiska prof. Maciej Nowicki zapowiedział skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie ocen oddziaływania na środowisko dla nowych inwestycji do jednej trzeciej.

Resort przesłał Radzie Ministrów projekt zmian w ustawie o ocenach oddziaływania na środowisko. Efektem tych zmian ma być skrócenie z obecnych 390 dni do 130 dni czasu potrzebnego na zatwierdzenie ocen środowiskowych planowanych inwestycji. Nowe przepisy są zgodne z unijnymi wymogami.

Obowiązujące teraz krajowe regulacje prawne nie są zgodne z prawem unijnym. Dlatego Komisja Europejska zapowiedziała wstrzymanie wypłat środków na inwestycje w naszym kraju, jeśli prawo nie zostanie zmienione.

Nowicki zapowiedział, że w przyszłym tygodniu lub na kolejnym posiedzeniu projektem zajmie się rząd. Szef resortu chce, by zmiany przeszły w Sejmie już jesienią. Do czasu uchwalenia przez Sejm proponowanych zmian, resorty: środowiska oraz rozwoju regionalnego będą stosowały uznane przez Komisję Europejską za właściwe wskazówki dla inwestorów korzystających z unijnych funduszy.

Zgodnie z nowymi przepisami potrzebne będą dwie decyzje. Najpierw inwestor będzie musiał przygotować raport oddziaływania na środowisko poszczególnych wariantów przebiegu dróg i autostrad. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę musi uzyskać ocenę oddziaływania na środowisko dla technicznych warunków wykonania konkretnego wariantu.Proces ten ma być szybszy, gdyż ocenami będzie zajmowała się jedna instytucja – Dyrekcja Generalna Ochrony Środowiska, powstała z kilku departamentów ministerstwa środowiska, administracji wojewódzkiej i konserwatorów przyrody.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj