Reklama

AD1A TOMRA [15.04-15.05.24]

Tag: dyrektywa ściekowa

Łącznie artykułów: 11.

Innowacyjna „Deamonifikacja odcieków” we Wrocławiu

Innowacyjna „Deamonifikacja odcieków” we Wrocławiu

07.02.2024
0

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, we współpracy z Politechniką Wrocławską, udzieliło MPWiK w Żywcu licencji na zastosowanie nowatorskiego sposobu oczyszczania ścieków. Nowe rozwiązanie nazwano „Deamonifikacją odcieków”.

Łagodniejsza dyrektywa ściekowa

Łagodniejsza dyrektywa ściekowa

Na forum Rady Europy wypracowano porozumienie dotyczące zmian w zapisach unijnej dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych. To podstawa do negocjacji z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznego kształtu przepisów w tym zakresie. Porozumienie zakłada elastyczność pod względem terminów i ścieżek wdrażania dyrektywy. To dobra wiadomość dla Polski, bo zakłada się możliwość wydłużenia terminów wdrażania zmian dla krajów z mniejszym stażem w UE.

A. Moskwa: duże miasta nadal naruszają dyrektywę ściekową

A. Moskwa: duże miasta nadal naruszają dyrektywę ściekową

31.03.2023
1

Samorządy regularnie zabierają dywidendę z podmiotów wodno-kanalizacyjnych zamiast przeznaczać te środki na konieczne inwestycje w oczyszczanie ścieków - wynika z czwartkowego wpisu szefowej MKiŚ Anny Moskwy na Twitterze. Podkreśliła, że duże miasta nadal naruszają unijną dyrektywę ściekową.

Nowa dyrektywa ściekowa. Propozycja Komisji Europejskiej

Nowa dyrektywa ściekowa. Propozycja Komisji Europejskiej

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD) została przyjęta w 1991 r. w celu ochrony środowiska przed niekorzystnymi skutkami zrzutów ścieków komunalnych. Ocena skuteczności dyrektywy (tzw. REFIT) została zakończona w 2019 r. i potwierdziła znaczne ograniczenie uwalniania zanieczyszczeń do środowiska. Według Komisji Europejskiej obecnie 98% ścieków w UE jest odpowiednio zbieranych, a 92% odpowiednio oczyszczanych, choć niektóre państwa członkowskie mają jeszcze wiele zadań w tym zakresie przed sobą.

Ścieki przepływają przez palce

Ścieki przepływają przez palce

Po niemal 20 latach od wejścia do struktur Unii Europejskiej prawie 1,3 tys. aglomeracji ściekowych w Polsce nie spełnia wymogów dyrektywy ściekowej, która zobowiązuje nas do skanalizowania aglomeracji ściekowych na poziomie 98% (Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych). Aby to osiągnąć, trwają prace nad VI aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z informacją o aglomeracjach i ich planach inwestycyjnych. Być może dzięki temu Polsce uda się uniknąć olbrzymich kar finansowych za przekroczenie terminu realizacji dyrektywy.

Komisja Europejska skarży Polskę

Komisja Europejska skarży Polskę

15.03.2022
0

Komisja Europejska 9 lutego br. poinformowała o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG). Według KE Polska powinna spełniać wymogi dyrektywy od 2015 r.

Dyrektywa ściekowa - wyzwanie dla Polski

Dyrektywa ściekowa - wyzwanie dla Polski

05.10.2018
0

O sytuacji polskiej gospodarki ściekowej na tle Europy, problemach z wdrożeniem dyrektywy ściekowej w Polsce i retencji wody w miastach rozmawiali dziś uczestnicy śniadania branżowego, zorganizowanego po raz kolejny przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”.

css.php
Copyright © 2024