Reklama

AD1A TOMRA [15.04-15.05.24]

Tag: krajowy plan gospodarki odpadami

Łącznie artykułów: 5.

Gospodarka odpadowa przed kolejną istotną zmianą

Gospodarka odpadowa przed kolejną istotną zmianą

05.09.2023
0

System kaucyjny zmieni strumień odpadów kierowanych do instalacji komunalnych - a to, całą gospodarkę odpadami w Polsce. Jak? Odpowiedzi na to i inne pytania nurtujące zajmujących się gospodarką odpadową przynosi trwająca od wtorku konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”.

Co kryje KPGO 2028?

Co kryje KPGO 2028?

Planowanie w gospodarce odpadami ma wyraźne podstawy prawne na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym. Unijna dyrektywa odpadowa wprost zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE, aby ich właściwe organy opracowały co najmniej jeden plan gospodarki odpadami. Plany te z osobna lub łącznie pokrywają cały obszar geograficzny danego państwa członkowskiego.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028. Ostatni moment na zgłoszenie uwag

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028. Ostatni moment na zgłoszenie uwag

19.07.2022
3

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami to dokument, który zawiera analizę stanu gospodarki odpadami w kraju, prognozę zmian, cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami oraz krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami KPGO aktualizowany musi być nie rzadziej niż co 6 lat. Obecnie obowiązujący KPGO został przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M. P. poz. 784), tym samym powinien zostać zaktualizowany do połowy 2022 r. Co zawiera projekt? Jak postępują prace nad nim i jakie wątpliwości w związku z KPGO 2028 mają przedstawiciele branży?

css.php
Copyright © 2024