Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: odpady budowlane

Łącznie artykułów: 12.

Odpady budowlane w 2023? Bez fundamentalnych zmian

Odpady budowlane w 2023? Bez fundamentalnych zmian

28.12.2022
0

Rząd w ostatniej chwili (z początkiem grudnia 2022 r.) wycofał się z wprowadzenia z dniem pierwszego stycznia obowiązku dzielenia odpadów na sześć frakcji. Nie do wszystkich zainteresowanych podmiotów ta wiadomość dotarła na czas.

Recykling materiałów budowlanych

Recykling materiałów budowlanych

Odpady budowlane i pochodzące z rozbiórek stanowią ok. 30% odpadów co roku wytwarzanych w Unii Europejskiej. Przekłada się to na ok. 0,5 mld t materiałów, z których teoretycznie aż 70% można przetworzyć i ponownie zagospodarować w procesach budowlanych.

Tony nielegalnie zdeponowanych odpadów na polach pod Legnicą

Tony nielegalnie zdeponowanych odpadów na polach pod Legnicą

11.07.2022
2

We wtorek 5 lipca br. Inspektorzy WIOŚ z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej we Wrocławiu ujawnili zakopane odpady na polach koło Legnicy. Na powierzchni ok. 2 ha za pomocą ciężkiego sprzętu wykonano 91 odkrywek gruntu, na głębokość do 3 m. – w każdej były odpady.

Postępowanie  z odpadami budowlanymi: ziemia z terenu robót

Postępowanie z odpadami budowlanymi: ziemia z terenu robót

Jednym z praktycznych problemów powiązanych z gospodarowaniem odpadami budowlanymi jest postępowanie z ziemią pochodzącą z terenu budowy. W pierwszym rzędzie z warstwą ziemi zdjętej z powierzchni. Artykuł 2 pkt 3 u.o. z mocy ustawy generalnie wyłącza z kategorii odpadów „niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych”, ale tylko pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

Budowlańcy do kontroli

Budowlańcy do kontroli

Rocznie poznańscy strażnicy miejscy ujawniają ponad 500 dzikich wysypisk śmieci. Coraz rzadziej spotyka się wysypiska odpadów komunalnych, natomiast rosnącym problemem stają się odpady budowlane. Zapobiegawcze działania straży miejskiej mają doprowadzić do poprawy czystości w lasach.

css.php
Copyright © 2023