Tag: prokurator

Łącznie artykułów: 4.

Prokurator w postępowaniu taryfowym

Prokurator w postępowaniu taryfowym

W połowie października br. branżę wodociągową obiegła wiadomość, że szczecińska prokuratura przystąpiła do toczącego się przed dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na podstawie art. 24j ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: u.z.z.w.) – postępowania w przedmiocie skrócenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Goleniów.

Goleniowskie Wodociągi. Wniosek o udział prokuratora w postępowaniu taryfikacyjnym

Goleniowskie Wodociągi. Wniosek o udział prokuratora w postępowaniu taryfikacyjnym

14.10.2022
1

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. złożyły do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie wniosek o udział prokuratora w postępowaniu o skrócenie obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenie nowej, toczącym się przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w celu zapewnienia aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. To pierwszy taki przypadek w Polsce.

css.php
Copyright © 2024