Prokuratura Krajowa bierze pod lupę 250 przypadków nielegalnego postępowania z odpadami. Powołany przed miesiącem przez Zbigniewa Ziobrę zespół prokuratorów analizuje zebrany materiał pod kątem wypracowania metod postępowania w przypadku przestępstw, w tym podpaleń.

Specjalny zespół śledczy ds. pożarów odpadów powołany przed miesiącem przez ministra sprawiedliwości zbada przyczyny ich występowania oraz sprawdzi, czy odpady były w tych miejscach gromadzone legalnie. Do Prokuratury Krajowej wpłynęły materiały z prowadzonych aktualnie na terenie kraju 250 śledztw odnośnie nielegalnego postępowania z odpadami – 29 z nich dotyczy pożarów.

O tym, że zespół prokuratorów zbada przyczyny i okoliczności pożarów w punktach gromadzenia odpadów Prokuratura Krajowa informowała na początku czerwca. To jeden z elementów walki z patologiami, jaką zapowiedział rząd w związku z plagą pożarów, która przetoczyła się przez Polskę o ostatnim czasie.

Polecenie powołania specjalnej grupy prokuratorów wydał wówczas Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro w celu zbadania wszystkich przypadków pod kątem ewentualnych podpaleń. Analiza spraw ma posłużyć również w określeniu czy między sprawami występują powiązania.

Cała prawda o pożarach. Słabość prawa zachętą do podpaleń?

PK wyznaczyła miesięczny okres czasu za zebranie materiałów, które zostaną poddane szczegółowej analizie. Termin upłynął z końcem czerwca, a prokuratorzy biorą się do dalszej pracy. W pierwszej kolejności zgromadzone materiały posłużą do wypracowania jednolitego sposobu postępowania w związku z wykrytymi przestępstwami.

Prokurator Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej poinformowała, ze celem działań jest także określenie, czy zdarzenia mają znamiona przestępczości zorganizowanej.

– Koordynacja postępowań dotyczących pożarów ma służyć wymianie informacji między jednostkami prokuratury, a także między prokuraturą i policją celem ustalenia modus operandi, czyli sposobu działania w poszczególnych przestępstwach. Jej efektem może być ewentualne połączenie śledztw, albo ustalenie czy przestępstwa te zostały popełnione w warunkach przestępstwa zorganizowanego – wyjaśnia Bialik.

Dane szacunkowe wskazują, że z 76 tegorocznych pożarów 30 dotyczyło magazynów, 21 – wysypisk, 11 – składowisk odpadów, 10 – RIPOK-ów, a 4 – PSZOK-ów. W soboty i niedzielę wybuchło 30 pożarów.

Źródło: PAP

Czytaj więcej

Skomentuj