Reklama

#wybieramsrodowisko AD1A [16.08-15.10.23]

Tag: ślad weglowy

Łącznie artykułów: 8.

Pierwsza polska metropolia, która zaczęła liczyć swój ślad węglowy

Pierwsza polska metropolia, która zaczęła liczyć swój ślad węglowy

18.09.2023
0

Kraków jest pierwszą polską metropolią, która zaczęła liczyć swój ślad węglowy, czyli sumę emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez miasto. Teraz idzie krok dalej – każdy, kto w codziennej podróży wybiera komunikację miejską, przekona się, zerkając na swój bilet, że ta decyzja ma istotny wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla.

Ślad węglowy oczyszczalni ścieków

Ślad węglowy oczyszczalni ścieków

Emisje gazów cieplarnianych (GHG) mają istotnie negatywny wpływ na środowisko, ponieważ przyczyniają się do globalnej zmiany klimatu poprzez otwarty obieg węgla. Stężenia trzech głównych gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) znacznie wzrosły w atmosferze w porównaniu z poziomami sprzed epoki przemysłowej. Szczególnie dotyczy to N2O, który ma współczynnik ocieplenia globalnego ok. 265 razy większy niż CO2, i przewiduje się, że będzie najpotężniejszym czynnikiem zubożającym warstwę ozonową.

Cyfrowy ślad węglowy – wyzwania dla biznesu

Cyfrowy ślad węglowy – wyzwania dla biznesu

17.04.2023
0

Dbałość o redukcję cyfrowego śladu węglowego to nowe zadanie stojące przed biznesem, ale i użytkownikami. Główne wyzwania to dziś niedostateczna świadomość o problemie oraz duże trudności z pomiarem i oceną tego śladu w sektorze prywatnym. Działania w tej sferze są konieczne, ponieważ ślad węglowy Internetu ma do 2023 r. stanowić nawet 20 proc. globalnych emisji CO2. To najważniejsze wnioski z debaty ekspertów na temat cyfrowego śladu węglowego zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska i Planet Heroes.

Port Lotniczy Poznań-Ławica chce produkować wodór

Port Lotniczy Poznań-Ławica chce produkować wodór

30.05.2022
0

Poznański Port Lotniczy rozpoczął proces dekarbonizacji, którego pierwszym krokiem jest umowa z TÜV SÜD Polska. Port lotniczy zamierza pozyskiwać energię z fotowoltaiki, a nadwyżkę wykorzystać do produkcji zielonego wodoru. Rolą TÜV SÜD będzie analiza możliwości dostępnych technologii i ich optymalizacja w kontekście wymagań technicznych i funkcjonalnych.

Biogazownie zerują ślad węglowy produkcji mięsnej

Biogazownie zerują ślad węglowy produkcji mięsnej

Polska hodowla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu wywiera ogromny wpływ na środowisko. Świadczy o tym chociażby ilość produkowanego śladu węglowego powstałego w produkcji mięsa, mleka i jaj.  W 2020 r. wyprodukowano 5,22 mln ton mięsa, w tym 2,811 mln ton mięsa drobiowego, 1,853 mln ton mięsa wieprzowego i 565 tys. ton mięsa wołowego. Szacuje się, że produkcja 1 kg mięsa obarczona jest emisją 5,5 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla.

css.php
Copyright © 2023