Reklama

AD1A STIHL [01.05-24.05.2024]

Tag: VAT

Łącznie artykułów: 9.

Kaucja za butelki i puszki bez VAT?

Kaucja za butelki i puszki bez VAT?

07.03.2024
0

Ministerstwo Klimatu wychodzi z innowacyjnymi propozycjami mającymi rewolucjonizować obecny system kaucyjny. Głównym założeniem jest zwolnienie opakowań z podatku VAT, co stanowi jedną z kluczowych zmian mających na celu ochronę środowiska. Dodatkowo, resort proponuje szereg innych rozwiązań mających usprawnić funkcjonowanie systemu i zwiększyć jego efektywność w kwestii recyklingu oraz redukcji odpadów.

Odliczanie VAT-u przez gminę

Odliczanie VAT-u przez gminę

W ramach swojej działalności gmina wykonuje szereg czynności, do których należą te podlegające podatkowi VAT (realnie opodatkowane stawką albo zwolnione) oraz niepodlegające mu.  Powstaje zagadnienie prawa do odliczenia VAT-u naliczonego od tzw. wydatków mieszanych. Gdy nie ma możliwości bezpośredniego przyporządkowania wydatków do poszczególnych rodzajów działalności, gmina jest uprawniona do stosowania prewspółczynnika VAT.

Prawo do odliczenia VAT-u  przez gminę

Prawo do odliczenia VAT-u przez gminę

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego może być wykonane jedynie od tej części wydatków, która związana jest wyłącznie ze świadczeniem odpłatnych usług dostarczania wody do odbiorców zewnętrznych. Prawo to nie dotyczy usług dostarczania wody do odbiorców wewnętrznych (na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji oraz do jednostek organizacyjnych gminy) w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Działalność komunalna a VAT

Działalność komunalna a VAT

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają co do zasady transakcje, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem, że są one wykonywane przez podatników VAT w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

VAT a nieodpłatne przekazanie odpadów

VAT a nieodpłatne przekazanie odpadów

W działalności produkcyjnej, ale także w innych typach działalności, powstają odpady jako produkt uboczny działalności. Dla podmiotu, który je wytworzył, nie stanowią one żadnej wartości, ale mogą służyć innemu podmiotowi, który je przetworzy. Dla wytwórcy odpadów rozwiązaniem wygodnym jest, aby nieodpłatnie odebrano od niego odpady, i nie oczekuje z tego tytułu wynagrodzenia.

System kaucyjny dopiero za trzy lata?

System kaucyjny dopiero za trzy lata?

02.11.2021
0

Mimo, że przepisy wdrażające system kaucyjny w Polsce mają wejść w życie w 2022 roku, to na jego start trzeba będzie poczekać, bo jego utworzenie może zająć nawet jeszcze dwa lata. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska przepisy ustawy ustanawiające system kaucyjny mogłyby wejść w życie w połowie 2022 roku. Jednocześnie nie oznacza to, że od połowy przyszłego roku zacznie on funkcjonować.

css.php
Copyright © 2024