Pandemia koronawirusa COVID-19 sprawi, że niestety wiele osób w Polsce straci pracę. Firmy będą musiały ograniczyć lub całkowicie zawiesić działalność. Dotyczy to także przedsiębiorstw komunalnych. Pewną nadzieję daje rządowa tarcza antykryzysowa. Jak z niej skorzystać i przetrwać ten trudny okres?

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wszyscy pracodawcy i pracownicy stanęli przed nowymi – niespotykanymi dotąd – wyzwaniami. Obie strony muszą przystosować się do nowej sytuacji. Jednak dla spółek komunalnych to czas podwójnego wyzwania. Dlaczego? I jak sobie w tym trudnym okresie mają poradzić?

– Sytuacja naszej gospodarki jest bardzo trudna, prawdopodobnie już dzisiaj wiele osób straci pracę. W wielu branżach działalność zamarła, jak sądzę na wiele tygodni. Na wiele firm czekają poważne problemy ekonomiczne – mówi Łukasz Ciszewski, wspólnik, Dyrektor d/s Prawnych i Radca Prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Ciężkie czasy dla pracowników i pracodawców

Obecna sytuacja to trudny czas zarówno dla spółek komunalnych, jak i ich prawników. – Nasi klienci są w specyficznej sytuacji – mówi Łukasz Ciszewski. Z jednej strony borykają się z problemami, które dotknęły całą gospodarkę, a z drugiej strony nie mogą ograniczyć czy nawet zaprzestać swojej działalności. Dzieje się tak dlatego, że są oni odpowiedzialni, w tym trudnym czasie, za zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka np. dostarczanie wody czy odbiór odpadów. – Skoro dla naszych klientów to czas podwójnego wyzwania to dla nas, prawników, również – mówi Łukasz Ciszewski.

Głównie problemy dotyczą kwestii pracowniczych. Ze strony pracodawcy najczęściej padają pytania: czy można nie dopuścić do pracy osobę, która mogła mieć kontakt z zakażonym koronawirusem, co zrobić z pracownikiem, któremu skończył się okres ważności badań lekarskich i jak zmienić, w tym trudnym okresie, sposób organizacji pracy?

Są też inne pytania, np. jak zatwierdzić w czasie pandemii sprawozdania finansowe, jak organizować spotkania?

Tarcza antykryzysowa może pomóc branży komunalnej

Tarcza antykryzysowa ma rozwiązać część problemów, które nurtują całą branżę. Jak wskazuje Łukasz Ciszewski, znajdą się tam rozwiązania jak np. nowelizacja kodeksu spółek handlowych, które dadzą nowe możliwości podejmowania decyzji organom spółek na odległość.

Zostanie prawdopodobnie przesunięty termin składania i sporządzania sprawozdań finansowych. Zmiany będą dotyczyć także zamówień publicznych. Tarcza antykryzysowa zawiera też wiele rozwiązań dotyczących prawa pracy. Zajdą zmiany w zakresie funkcjonowania organów administracji publicznej, nastąpi przesunięcie obowiązków w zakresie BDO i wiele, wiele innych.

Pełny pakiet rozwiązań antykryzysowych powinien zostać przyjęty w ciągu kilku dni. – Wtedy będziemy mogli  szczegółowo wdrożone rozwiązania przedstawić – zapewnia Łukasz Ciszewski.

Podczas webinarium, które odbędzie się 6 kwietnia zostaną zaprezentowane najważniejsze dla gmin i dla spółek komunalnych rozwiązania „tarczy antykryzysowej”. Więcej informacji na stronie tarcza.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj