Tauron Ekoenergia, spółka należąca do Grupy Tauron, przygotowuje się do budowy farmy wiatrowej. Spółka ogłosiła zamówienie na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 200 mln zł. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  można składać do 16 sierpnia 2010 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis dwudziestu elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda, składających się na Farmę Wiatrową Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym dróg dojazdowych, placów montażowych, fundamentów dla turbin wiatrowych, sieci średniego napięcia oraz podstacji SN/110kV z podłączeniem do istniejącego Głównego Punktu Zasilania Wicko, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych. Termin uruchomienia farmy wiatrowej nie może przekroczyć 18 miesięcy od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia.

– "Tauron rozpoczyna budowę mocy w energetyce wiatrowej. Do 2020 r. Grupa ma zamiar uruchomić farmy wiatrowe o łącznej mocy 440 MW. Zakończenie budowy Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW planujemy na 2012 rok" – mówi Dariusz Lubera, prezes Zarządu Tauron Polska Energia. – "Tauron wytwarza obecnie energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w 35 elektrowniach wodnych o łącznej mocy wytwórczej 131,2 MW. W 2009 roku Tauron wyprodukował w ramach OZE 0,9 TWh energii elektrycznej netto. Do 2020 roku spółka planuje potroić ilość energii produkowanej z odnawialnych źródeł".

Źródło: www.tauron-pe.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj